Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Stille inn hvor lenge

Stille inn hvor lenge bildet vises på skjermen rett etter at det er tatt (Autovisning) Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan endre visningstiden. MENU-knapp t 2 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling Merknad • I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt inn på [Roter autom.] (side 119). Bestemme metoden for å veksle mellom LCD-skjerm og søker Du kan deaktivere automatisk veksling mellom LCD-skjerm og søker, og aktivere kun FINDER/LCD-knappen til å utføre vekslingen. MENU-knapp t 1 t [FINDER/LCD-innstill.] t [Manuell] Stille inn rutenett Rutenettet er hjelpelinjer for å komponere bilder. Du kan stille inn rutenettet til på/av eller velge typen rutenett. Tilgjengelig område for filmopptak vises også. MENU-knapp t innstilling 2 t [Rutenettlinje] t Velg ønsket 152

Bekrefte kameraversjonen Viser versjonen av kameraet. Bekreft versjonen når det kommer en fastvareoppdatering. MENU-knapp t 2 t [Versjon] Merknad • En oppdatering kan kun utføres når batterinivået er (tre batterinivåikoner) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et batteri med tilstrekkelig strøm eller vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat). Endre oppsettet 153