Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Tilbakestille kameraets

Tilbakestille kameraets standardinnstilling Du kan tilbakestille kameraets hovedfunksjoner. MENU-knapp t 2 t [Tilbakest.std.] t [Enter] Elementene som tilbakestilles er som følger. Elementer Tilbakestilt til Eksponeringskompensasjon (99) ±0.0 Visning av opptaksinformasjon (38) Grafisk visning Avspillingsskjerm (119) Enkeltbildeskjerm (med opptaksinformasjon) Bruksmodus (114) Enkeltfremtrekk Blitsmodus (94) Fyllblits (varierer, avhengig av om blitsen er åpen eller ikke) Autofokus (86) AF-A AF-område (87) Vidt AF-område Ansiktsregistrering (91) På Smilutløser (92) Av ISO (104) AUTO Målemodus (103) Multi-segment Blitskompenser. (101) ±0.0 Hvitbalanse (110) AWB (automatisk hvitbalanse) Fargetemp./Fargefilter (111) 5500K, Fargefilter 0 Tilpasset hvitbalanse (112) 5500K DRO/Auto HDR (105) Dyn.omr.-optimal.: Auto Kreative innst. (108) Standard Scenevalg (61) Portrett Opptaksmeny Elementer Tilbakestilt til Bilde: Størrelse (139) L:16M (SLT-A55/A55V)/ L:14M (SLT-A33) Bilde: Bildeforhold (141) 3:2 Bilde: Kvalitet (141) Fin Film: Størrelse (140) 1920 × 1080 154

Elementer Tilbakestilt til Film: Filformat (80) AVCHD Film: Lydopptak (80) På SteadyShot (55) På Panorama: Størrelse (140) Standard Panorama: Retning (66) Høyre 3D-pan.: Bildestørr. (140) 16:9 3D-pan.: Retning (66) Høyre Blitskontroll (102) ADI-blits AF-lys (96) Auto Fargerom (109) sRGB Støyred.lang (147) På Høy ISO Støyred. (147) Auto Tilpasningsmeny Elementer Eye-Start AF (37) FINDER/LCD-innstill. (152) AEL-knapp (148) Fokusforstørrer (148) Holdfokusknapp (148) Rødøyereduksj. (96) Utløser uten objektiv (149) Rutenettlinje (152) Histogram (100) Vise opptaksdata (39) Autovisning (152) Kontin. fremtr. Auto+ (60) Auto+ bildeekstr. (60) Avspillingsmeny Tilbakestilt til Av Auto Hold AEL Av Holdfokus Av Deaktiver Av Av For Live View Av Auto Auto Endre oppsettet Elementer Lysbildevisning – Intervall (123) Lysbildevisning – Gjenta (123) Tilbakestilt til 3 sek. Av 155