Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

• Hvis "PMB" allerede

• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den tidligere installerte "PMB" er høyere enn versjonsnummeret til "PMB" på CD- ROM-en (inkludert), er det ikke nødvendig med installasjon. Funksjonene som kan brukes, aktiveres når kameraet er koblet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen. • Hvis en versjon av "PMB" under 5.0.00 er blitt installert på datamaskinen din, vil du kanskje ikke kunne bruke enkelte av "PMB"-funksjonene når du installerer "PMB" fra den medfølgende CD-ROM-en. "PMB Launcher" installeres også fra den medfølgende CD-ROM-en, og du kan starte "PMB" eller annen programvare ved å bruke "PMB Launcher". Dobbeltklikk på snarveisikonet for "PMB Launcher" på dataskjermen for å starte "PMB Launcher". Installere programvaren (Macintosh) Logg på som administrator. 1 Slå på Macintosh-maskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen. 2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet. 3 Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til harddiskikonet. 4 Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Bruke "Image Data Converter SR" Med "Image Data Converter SR" kan du gjøre bl.a. følgende: • Redigere bilder som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet. • Justere bilder med hvitbalanse, eksponering og kreative innstillinger osv. • Lagre bilder som har vært vist og lagret på en datamaskin. • Du kan enten lagre bildet som RAW-format eller lagre det i et generelt filformat. 160

For å bruke "Image Data Converter SR", se Hjelp. Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]. "Image Data Converter SR" støtteside (kun engelsk) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Bruke "Image Data Lightbox SR" Med "Image Data Lightbox SR" kan du gjøre bl.a. følgende: • Vise og sammenlikne RAW/JPEG-bilder tatt med dette kameraet. • Vurdere bildene på en skala fra en til fem. • Stille inn fargeetiketter osv. • Vise et bilde med "Image Data Converter SR" og foreta justeringer på det. For å bruke "Image Data Lightbox SR", se Hjelp. Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR]. "Image Data Lightbox SR" støtteside (kun engelsk) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Bruke "PMB" Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende: • Stille inn bilder tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen. • Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato. • Retusjere (rødøyekorreksjon o.l.), skrive ut og sende stillbilder som vedlegg til e-post, endre opptaksdato. • Vise opptaksstedet til bildet på kartet (kun SLT-A55V). • Skrive ut eller lagre stillbilder med dato. • Opprette Blu-ray-disker, AVCHD-formatdisker eller DVD-er fra AVCHD-formatfilmer importert til en datamaskin. (En internettforbindelse er påkrevet når en Blu-ray-disk/DVD opprettes for første gang.) Vise bilder på en datamaskin 161