Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknader • "PMB" er

Merknader • "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner. • En bekreftelsesmelding for informasjonsverktøyet vises på skjermen første gang du starter "PMB". Velg [Start]. Denne funksjonene gir deg informasjon om nyheter, som, for eksempel, programvareoppdateringer. Du kan endre innstillingen senere. For å bruke "PMB", se "PMB Help". Dobbeltklikk på snarveien til (PMB Help) på skrivebordet. Eller klikk på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. "PMB" støtteside (kun engelsk) http://www.sony.co.jp/pmb-se/ 162

Koble kameraet til datamaskinen 1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til en stikkontakt med vekselstrømadapteren AC- PW20 (selges separat). 2 Slå på datamaskinen og trykk på (avspillingsknappen). 3 Kontroller om [USB-tilkobling] i 2 er satt til [Masselager]. 4 Koble kameraet til datamaskinen din. • Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et program for senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent et øyeblikk. 1 Til en USB-kontakt på datamaskinen USB-kabel (inkludert) 2 Til USB-kontakten Importere bilder til datamaskinen (Windows) "PMB" gjør det enkelt å importere bilder. Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene under "PMB Help". Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PMB" Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede bildene til datamaskinen. Vise bilder på en datamaskin 163