Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Filnavn Mappe Type fil

Filnavn Mappe Type fil Filnavn Mappen DCIM JPEG-fil DSC0ssss.JPG JPEG-fil (Adobe RGB) _DSCssss.JPG RAW-fil DSC0ssss.ARW RAW-fil (Adobe RGB) _DSCssss.ARW Mappen MP_ROOT MP4-fil (1440 × 1080) MAH0ssss.MP4 MP4-fil (VGA) MAQ0ssss.MP4 • ssss (filnummeret) står for et hvilket som helst tall fra 0001 til 9999. • Når [Bilde: Kvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG], er de numeriske delene av navnet til en RAW-datafil og den tilsvarende JPEG-filen like. Merknader • For arbeidsoperasjoner som å importere AVCHD-filmer til datamaskinen, må du bruke "PMB". • Bruk "PMB" for å importere filmer med stedsinformasjon fra GPS, til datamaskinen (kun SLT-A55V). • Når kameraet er koblet til datamaskinen og du utfører arbeidsoperasjoner på filmer eller mapper i AVCHD-format fra den tilkoblede datamaskinen, kan det hende bildene ikke vil kunne spilles av, eller de kan bli ødelagt. Ikke slett eller kopier filmer i AVCHD-format på minnekortet fra datamaskinen. Sony kan ikke holdes ansvarlig for følgene av slike arbeidsoperasjoner utført fra datamaskin. Importere bilder til datamaskinen (Macintosh) 1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de bildene du vil importere, er lagret. 2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet. Bildefilene kopieres til harddisken. 3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den mappen som inneholder de kopierte filene. Bildet vises. 164

Merknad • Bruk "iMovie" som følger med en Macintosh for å importere eller betjene filmer i AVCHD-format. Slette USB-tilkoblingen Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du • Kobl fra USB-kabelen. • Ta ut minnekortet. • Slå av kameraet. 1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på oppgavelinjen. Windows Vista Windows XP Frakoblingsikon 2 Klikk på (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK]. Merknad • Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på forhånd når du bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen. Vise bilder på en datamaskin 165