Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Opprette en filmdisk Du

Opprette en filmdisk Du kan opprette en disk fra filmer i AVCHD-format som er tatt opp med kameraet. Velge metode for oppretting av en disk Velg den metoden som egner seg best for spilleren din. Se "PMB Help" for nærmere informasjon om oppretting av en disk ved hjelp av "PMB". For å importere film, se side163. Spiller Metode Platetype Avspillingsenheter for Blu-rayplater (Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.) Avspillingsenheter for AVCHDformat (Sony Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.) Vanlige DVD-avspillingsenheter (DVD-spiller, datamaskin som kan spille av DVD-er, osv.) Opprett en Blu-ray-disk med filmer og stillbilder importert til en datamaskin ved hjelp av "PMB". Opprett en disk i AVCHD-format med filmer og stillbilder importert til en datamaskin ved hjelp av "PMB". Opprette en disk i AVCHDformat med en annen DVDbrenner/opptaker enn DVDirect Express. Opprett en disk med standardbildekvalitet (STD) med filmer og stillbilder importert til en datamaskin ved hjelp av "PMB". Merknader • Hvis du bruker en Sony DVDirect (DVD-brenner), kan du overføre data ved å sette minnekortet inn i minnekortsporet i DVD-brenneren, eller koble kameraet til DVDbrenneren med en USB-kabel. • Når du bruker Sony DVDirect (DVD-brenner), må du forvisse deg om at DVDbrennerens fastvareversjon er den nyeste. Hvis du vil vite mer, se under følgende URL: http://sony.storagesupport.com/ 166

Typiske egenskaper ved de ulike disktypene Med en Blu-ray-disk har du muligheten til å ta opp film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) med lengre varighet enn DVD-er. Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, og en disk med HD-bildekvalitet opprettes. • Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet (HD) på avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony Blu-raydiskspiller eller en PlayStation®3. Du kan ikke spille av disken på vanlige DVD-spillere. Film med standard oppløsning (STD-bildekvalitet) som er blitt konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD- R-disker, og en disk med standardbildekvalitet (STD) opprettes. Disker du kan bruke med "PMB" Du kan bruke 12 cm disker av følgende type med "PMB". For Blu-raydisker, se side168. Platetype DVD-R/DVD+R/DVD+R DL DVD-RW/DVD+RW Egenskaper Ikke overskrivbare Overskrivbare • Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen av PlayStation®3-systemprogramvaren. • PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Opprette en AVCHD-formatdisk Du kan opprette en disk i HD-bildekvalitet i AVCHD-format fra filmer i AVCHD-format som er importert til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren "PMB". Vise bilder på en datamaskin 1 Velg de filmene i AVCHD-format som du vil brenne på "PMB". 2 Klikk på (Create Discs) for å velge [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Skjermbildet som brukes for å opprette en disk, vises. • Du finner mer informasjon på "PMB Help". 167