Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Lade batteripakken Lad

Lade batteripakken Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. 1 Sett batteriet inn i batteriladeren. Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. 2 Sett batteriladeren i stikkontakten. Lys på: Lading pågår Lys av: Lading fullført • Ladelampen CHARGE slukkes når ladingen er fullført. • Det tar ca. 250 minutter å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. For USA og Canada CHARGE-lampe Støpsel For land/regioner utenom USA og Canada CHARGE-lampe Strømkabel 16

Merknader • Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene. • Vi anbefaler at du lader batteriet i en lufttemperatur på mellom 10 til 30 °C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området. • Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt. • Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er blitt ladet, eller når det ikke har vært brukt etter å ha blitt ladet. Dette kan påvirke ytelsen til batteriet. • Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" W-batteripakken i batteriladeren (inkludert) som hører til dette kameraet. Andre batterier enn de som er spesifisert kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, som igjen kan føre til fare for strømstøt og forbrenning. • Hvis CHARGE-lampen blinker, kan dette tyde på en feil med batteriet, eller at en batteripakke av en annen type enn den som er spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis batteripakken er av den spesifiserte typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil. • Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke kan gjennomføres. Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l. Klargjøre kameraet Bruke kameraet i utlandet — strømkilder Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren AC-PW20 (selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Merknad • Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil. 17