Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Skrive ut bilder Angi

Skrive ut bilder Angi DPOF Når du bruker kameraet, kan du angi hvilke og hvor mange stillbilder som skal skrives ut, før du skriver dem ut i en fotoforretning eller med din egen skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor. DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift. Angi/oppheve DPOF på valgte bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Spesif. Utskrift] t [DPOF-innstill.] t [Flere bilder] 2 Velg bildet med b/B på kontrollknappen. 3 Velg antall ark ved å trykke i midten av kontrollknappen. • For å oppheve DPOF, sett tallet til "0". 4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Merknader • Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler. • Du kan angi et hvilket som helst tall opp til 9. 170

Datostemple bilder Du kan datostemple bilder når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen (innenfor eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din. MENU-knapp t [På] 1 t [Spesif. Utskrift] t [Datopåskrift] t Merknad • Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren. Skrive ut bilder 171