Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

• Intel, Intel Core,

• Intel, Intel Core, MMX, og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation. • SDXC-, SDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. • Eye-Fi er varemerke for Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard er et varemerke for MultiMediaCard Association. • "PlayStation" er et registrert varemerke for Sony Computer Entertainment Inc. • Adobe er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. • I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene eller ® brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne håndboken. 176

Feilsøking Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter. Kontroller elementene på side 177 til 186. Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter. 1 Kontroller følgende elementer. 2 Ta ut batteripakken og sett den tilbake etter ca. ett minutt, og slå deretter på kameraet. 3 Tilbakestill innstillingene (side 154). 4 Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter. Batteripakke og strøm Batteripakken kan ikke installeres. • Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å skyve på låsehendelen (side 18). • Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50. Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser at det er nok strøm på batteriet, men strømmen tappes for fort. • Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder (side 190). • Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 16). • Batteripakken er oppbrukt (side 21). Skift den ut med en ny. Annet Kan ikke slå på kameraet. • Installer batteripakken på riktig måte (side 18). • Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 16). • Batteripakken er oppbrukt (side 21). Skift den ut med en ny. 177