Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Blitsen virker ikke. •

Blitsen virker ikke. • Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forvisse deg om at blitsen alltid utløses, må du stille inn blitsmodus på [Fyllblits] (side 94). Det tar for lang tid å lade blitsen. • Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig for å forhindre at kameraet blir overopphetet. Et bilde tatt med blits er for mørkt. • Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde vil bildene bli mørke, fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde endres (side 96). Dato og klokkeslett registreres ikke riktig. • Still inn dato og klokkeslett (side 26). • Området som ble valgt med [Områdeinnstilling], avviker fra det faktiske området. Still inn [Områdeinnstilling] igjen (side 26). Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen trykkes halvveis ned. • Fordi motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets tilgjengelige område. Juster innstillingen på nytt. Bildet er hvitaktig (lysskjær). Lyset blir uskarpt på bildet (ghosting). • Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde og det har kommet for mye lys inn i objektivet. Sett på en objektivskjerm (selges separat). Hjørnene av bildet er for mørke. • Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få utkanten av bildet til å virke for mørkt (for lite lys). 180

Motivet har røde øyne. • Aktiver rødøyereduksjon (side 96). • Plasser deg nær motivet og bruk blitsen til å fotografere motivet innenfor blitsens rekkevidde (side 96). Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke. • Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene vil ikke vises på bildet (side 5). Bildet er uklart. • Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits (side 56, 94). EV-skalaen b B blinker på LCD-skjermen eller i søkeren. • Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet. Se bilder Kameraet kan ikke vise bilder. • Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 163). • Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke garanteres at filen kan vises på kameraet ditt. • Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på PC-en med dette kameraet. • Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 165). Annet Slette/redigere bilder Kameraet kan ikke slette et bilde. • Opphev beskyttelsen (side 129). Du har slettet et bilde ved en feiltakelse. • Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder du ikke vil slette (side 129). Du kan ikke merke et DPOF-merke. • Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-bilder. 181