Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

GPS (kun

GPS (kun SLT-A55V) Dette kameraet mottar ikke GPS-signal. • Still inn [GPS på/av] til [På] (side 136). • Kameraet vil kanskje ikke motta radiosignaler fra GPS-satellitter på grunn av hindringer. • For å få korrekt triangulering av stedsinformasjonen må du ta med kameraet til et åpent område og slå på kameraet igjen. Alvorlig feil i stedsinformasjonen. • Feilmarginen kan være på opptil flere hundre meter avhengig av bygninger i omgivelsene, svake GPS-signaler osv. • Hvis kameraet ditt ikke er i stand til å motta et GPS-signal, brukes trianguleringsdata fra forrige kjente posisjon i stedet. Hvis du beveger deg langt, kan feilaktig stedsinformasjon bli lagret. Kontroller status for trianguleringen med GPS-indikatoren synlig på skjermen under opptak (side 136). Det tar tid å triangulere, selv om GPS-hjelpedata er innhentet. • [Dato/tid-innst.] er ikke innstilt, eller innstilt klokkeslett er endret vesentlig. Still inn riktig dato og klokkeslett (side 26). • Gyldighetsperioden for hjelpedata er utgått. Oppdater GPS-hjelpedata (side 137). • Siden posisjonene til GPS-satellittene hele tiden forandrer seg, kan det ta lengre tid å finne stedet, eller mottakeren klarer ikke å bestemme stedet i det hele tatt. Dette avhenger av når og hvor du bruker kameraet. • "GPS" er et system som bestemmer geografisk plassering ved å triangulere radiosignaler fra GPS-satellitter. Unngå å bruke kameraet på steder der radiosignaler er blokkert eller blir reflektert, for eksempel på skyggefulle steder omgitt av bygninger, trær e.l. Bruk kameraet i områder med åpen himmel. Stedsinformasjon er ikke lagret. • Bruk "PMB" for å importere filmer med stedsinformasjon fra GPS, til datamaskinen. 182

Datamaskiner Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med kameraet. • Se "Bruke med datamaskinen din" (side 157). Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet. • Kontroller at kameraet er slått på. • Når batterinivået er lavt, må du installere et oppladet batteri (side 16), eller bruke vekselstrømadapteren (selges separat). • Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 163). • Kobl fra USB-kabelen, og kobl den godt til på nytt. • Still inn [USB-tilkobling] til [Masselager] (side 163). • Kobl fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-kontakter. • Kobl kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet (side 163). Kan ikke kopiere bilder. • Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 163). • Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 163). • Hvis du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende at bildene ikke kan kopieres til en datamaskin. Bruk et minnekort som er formatert av kameraet ditt (side 144). Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin. • Hvis du bruker "PMB", se "PMB Help". • Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren. Annet Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk. • Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 163). Minnekort Kan ikke sette inn et minnekort. • Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 18). 183