Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Kan ikke ta opp på et

Kan ikke ta opp på et minnekort. • Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder (side 130). • Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes (side 18). Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse. • Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Data som er slettet kan ikke gjenopprettes. Skrive ut Kan ikke skrive ut bilder. • RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEG-bilder med "Image Data Converter SR" på den medfølgende CD-ROM-en. Fargene på bildet er rare. • Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/ Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 109). Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av. • Avhengig av skriveren du bruker, kan den venstre, høyre, øvre eller nedre kanten på bildet bli skåret av. Hvis du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet innstilt på [16:9], kan spesielt sidekantene på bildet bli skåret av. • Hvis du skriver ut bilder med din egen skriver, må du deaktivere innstillingene for beskjæring eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke. • Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be betjeningen om å skrive ut bildene uten å skjære av begge kantene. 184

Kan ikke skrive ut bilder med dato. • Med "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 161). • Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Fordi bilder som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdato, kan du derimot skrive ut bilder med datoen satt på, så lenge skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller programvaren. • Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis du ber om det. Annet Objektivet dugger. • Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det igjen (side 190). Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på. • Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, enten uten batteripakke eller med en batteripakke med lite strøm. Lad batteriet og still inn datoen igjen (side 26, 190). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteripakken lades, må du kontakte Sony-forhandleren din eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter. Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med to av gangen. • Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 141). Annet Innstillingen tilbakestilles uten at en tilbakestillingsoperasjonen utføres. • Batteripakken ble tatt ut mens strømbryteren var stilt til ON. Når du tar ut batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av, og at tilgangslampen ikke lyser (side 13, 18). 185