Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Kameraet fungerer ikke

Kameraet fungerer ikke som det skal. • Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn på nytt. Hvis kameraet er varmt, må du ta ut batteriet og la det avkjøles før du forsøker dette avhjelpende tiltaket. • Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du ta ut støpslet av strømkontakten. Sett inn støpslet og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter. De fem strekene på SteadyShot-skalaen blinker. • SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis SteadyShot-skalaen fortsetter å blinke, må du ta kontakt med din Sony-forhandleren eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter. "--E-" vises på skjermen. • Ta ut minnekortet og sett det inn på nytt. Hvis dette ikke fjerner symbolet fra skjermen, må du formatere minnekortet. 186

Advarsler Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene nedenfor. Minnekortfeil • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort, eller formateringen mislyktes. Inkompatibelt batteri. Bruk riktig modell. • Du bruker et inkompatibelt batteri. Still inn område/dato/tid. • Still inn området og dato, klokkeslett. Hvis det er lenge siden du har brukt kameraet, må du lade det interne, oppladbare batteriet (side 26, 190). Utilstrekkelig strøm. • Du har prøvd å bruke [Rensemodus] med for lite strøm på batteriet. Lad batteriet, eller bruk vekselstrømadapteren (selges separat). Kan ikke bruke minnekortet. Formatere? • Minnekortet er formatert på en datamaskin, og filformatet er endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet på nytt, men all data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du skifte minnekort. Sett inn minnekortet på nytt. • Det innsatte minnekortet kan ikke brukes med kameraet. • Minnekortet er skadet. • Kontaktdelen på minnekortet er skitten. Minnekort låst. • Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på opptak. Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt. • Minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes med kameraet. Behandler... • Hvis det skal utføres støyreduksjon for lang eksponering i samme tidsrom som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår. Kan ikke vise bilde. • Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke kunne vises. Annet 187