Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Kontroller objektivet.

Kontroller objektivet. Hvis objektivet ikke støttes, kan du tillate bruk av objektivet i tilpasningsmenyen. • Objektivet er ikke satt ordentlig på, eller objektivet er ikke festet til kameraet. • Når du setter kameraet på et teleskop eller liknende, må du stille inn [Utløser uten objektiv] på [Aktiver]. Inneholder ingen stillbilder. Inneholder ingen filmer. • Det er ingen bilder på minnekortet. Bildet er beskyttet. • Du har prøvd å slette et beskyttet bilde. Kan ikke skrive ut. • Du har forsøkt å merke RAW-bilder med et DPOF-merke. Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned. • Kameraet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La kameraet avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen. • Siden du har gjort opptak over et lengre tidsrom, har kameratemperaturen økt til et uakseptabelt nivå. Stopp opptaket. Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet. • Still inn [Film: Filformat] på [MP4]. • Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil. • Kan ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av "PMB", og gjenopprett minnekortet. Kamerafeil Systemfeil. • Slå av kameraet, ta ut batteripakken og sett den inn på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med din Sony-forhandleren eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter. 188

Feil i bildedatabasefil. Starter om igjen. • Det har skjedd en feil i bildedatabasefilen. Utfør [Gjenopprett bilde-DB] (side 145). Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette? • Du kan ikke ta opp eller spille av film i AVCHD-format, fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg anvisningene på skjermen for å gjenopprette data. Kan ikke forstørre bildet. Kan ikke rotere bildet. • Bilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke forstørres eller roteres. Ingen bilder endret • Du har forsøkt spesifisert DPOF uten å spesifisere bilder. Kan ikke opprette flere mapper. • Det finnes en mappe med et navn som begynner med "999" på minnekortet. Du kan i så fall ikke opprette mapper. Annet 189