Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Strømsparer...............................149 Støvbeskyttelsesfunksjon ...........34 Støyred.lang..............................147 Støyreduksjon ...........................147 Søker...................................37, 152 T Ta opp film .................................79 Tilbakestille ..............................154 Tilkoblingsplatedeksel................15 Tilpasset hvitbalanse ................112 Trykk halvveis ned .....................58 Trådløs blits ................................97 U USB-tilkobling .........................163 V Velg mappe...............................119 Velg opptaksmappe ..................144 Versjon .....................................153 Vise bilde..................................119 Vise bilder på en TV-skjerm ....132 200

Lisensmerknader Programvaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg" er inkludert i kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om følgende: Les følgende avsnitt. Les "license1.pdf" i "License"- mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for programvaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg". DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC- PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE- KOMMERSIELL BRUK VED EN FORBRUKER FOR (i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC- STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE- KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC- VIDEO. DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare Programvaren som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i kameraet. Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL. Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode. Les "license2.pdf" i "License"- mappen på CD-ROM-en. Du finner lisenser (på engelsk) for "GPL"- og "LGPL"-programvare. Du må ha Adobe Reader for å kunne vise PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på datamaskinen, kan du laste ned programmet fra Adobe Systems' webområde: http://www.adobe.com/ 201

 • Page 1 and 2:

  Digitalkamera med utskiftbart objek

 • Page 3 and 4:

  For kunder i Europa Kassering av ga

 • Page 5 and 6:

  Kort informasjon om bruk av kamerae

 • Page 7 and 8:

  Innhold Klargjøre kameraet Før du

 • Page 9 and 10:

  Bruke lysstyrkekompensasjon for hel

 • Page 11 and 12:

  Klargjøre kameraet Kontrollere med

 • Page 13 and 14:

  Baksiden Klargjøre kameraet A Mikr

 • Page 15 and 16:

  Sidene/undersiden A REMOTE-kontakt

 • Page 17 and 18:

  Merknader • Ladetiden kommer ogs

 • Page 19 and 20:

  Tilgjengelige minnekort • Bare "M

 • Page 21 and 22:

  Effektiv bruk av batteripakken •

 • Page 23 and 24:

  Om "Memory Stick" som brukes med ka

 • Page 25 and 26:

  Ta av objektivet 1 Trykk utløserkn

 • Page 27 and 28:

  5 Gjenta trinn 4 for å stille inn

 • Page 29 and 30:

  Ta av okularputen Når FDA-A1AM vin

 • Page 31 and 32:

  SLT-A33 (Enheter: Bilder) Kapasitet

 • Page 33 and 34:

  Rengjøring Rengjøre kameraet •

 • Page 35 and 36:

  5 Slå av kameraet. Rengjøre bilde

 • Page 37 and 38:

  Før du tar kameraet i bruk Skjermi

 • Page 39 and 40:

  Visning av opptaksinformasjon (For

 • Page 41 and 42:

  Ikon Indikasjon Status for GPStrian

 • Page 43 and 44:

  Ikon Indikasjon Smilutløser (92) A

 • Page 45 and 46:

  Velge en funksjon med Fn (funksjons

 • Page 47 and 48:

  Funksjonene som velges med MENU-kna

 • Page 49 and 50:

  Tilpasningsmeny Eye-Start AF (37) F

 • Page 51 and 52:

  Meny for minnekortverktøy Formater

 • Page 53 and 54:

  Ta bilder Justere vinkelen på LCD-

 • Page 55 and 56:

  Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kr

 • Page 57 and 58:

  Fotografere med automatisk innstill

 • Page 59 and 60:

  For fotografering med innstillinger

 • Page 61 and 62:

  Fotografere med en passende innstil

 • Page 63 and 64:

  (Nattscene) (Håndholdt kamera i ha

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vipp kameraet til e

 • Page 67 and 68:

  Fotografere kontinuerlig med høy h

 • Page 69 and 70:

  Fotografere med programopptak Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Velg blenderåpningen (F-tall) me

 • Page 73 and 74:

  Fotografere et motiv i bevegelse me

 • Page 75 and 76:

  Fotografere ved å justere eksponer

 • Page 77 and 78:

  Fotografere spor med langtidsekspon

 • Page 79 and 80:

  Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knapp

 • Page 81 and 82:

  MENU-knapp t 1 t [Film: Lydopptak]

 • Page 83 and 84:

  Bruke opptaksfunksjonen Velge fokus

 • Page 85 and 86:

  Måle nøyaktig avstand til motivet

 • Page 87 and 88:

  Velge fokusområdet (AF-område) Ve

 • Page 89 and 90:

  Kontrollere fokus ved å forstørre

 • Page 91 and 92:

  Registrere ansikter Bruke ansiktreg

 • Page 93 and 94:

  Fotograferingsteknikker • For å

 • Page 95 and 96:

  (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits)

 • Page 97 and 98:

  Fotografere med trådløs blits Med

 • Page 99 and 100:

  3 Trykk på AEL-knappen for å lås

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Merknader • Hvis avstanden mellom

 • Page 105 and 106:

  Kompensere for lysstyrke og kontras

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke fotografere på nyt

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Fargemetning) og (Skar

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Sk

 • Page 113 and 114:

  Merknad • Meldingen "Feil ved til

 • Page 115 and 116:

  Maksimalt antall kontinuerlige bild

 • Page 117 and 118:

  Merknader • Når modusvelgeren er

 • Page 119 and 120:

  Bruke visningsfunksjonen Vise bilde

 • Page 121 and 122:

  Velge dato til filmer som skal avsp

 • Page 123 and 124:

  Bytte til visning av bildeliste MEN

 • Page 125 and 126:

  Kontrollere informasjonen for bilde

 • Page 127 and 128:

  Histogramskjerm A Ikon Indikasjon M

 • Page 129 and 130:

  Beskytte bilder (Beskytt) Du kan be

 • Page 131 and 132:

  4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [S

 • Page 133 and 134:

  • Ikke kobl enhetens utgangskonta

 • Page 135 and 136:

  Bruke kameraet i utlandet Når du s

 • Page 137 and 138:

  • Under take-off eller landing me

 • Page 139 and 140:

  Stille inn bildestørrelse og bilde

 • Page 141 and 142:

  Merknad • Det produseres et telef

 • Page 143 and 144:

  Stille inn metoden for å ta opp bi

 • Page 145 and 146:

  Gjenopprette bildedatabase Når det

 • Page 147 and 148:

  Endre innstillingen for støyreduks

 • Page 149 and 150: Endre andre innstillinger Slå lyde
 • Page 151 and 152: Stille inn LCD-skjerm/elektronisk s
 • Page 153 and 154: Bekrefte kameraversjonen Viser vers
 • Page 155 and 156: Elementer Tilbakestilt til Film: Fi
 • Page 157 and 158: Vise bilder på en datamaskin Bruke
 • Page 159 and 160: Bruke programvaren Installere progr
 • Page 161 and 162: For å bruke "Image Data Converter
 • Page 163 and 164: Koble kameraet til datamaskinen 1 S
 • Page 165 and 166: Merknad • Bruk "iMovie" som følg
 • Page 167 and 168: Typiske egenskaper ved de ulike dis
 • Page 169 and 170: Opprette en disk med standard bilde
 • Page 171 and 172: Datostemple bilder Du kan datostemp
 • Page 173 and 174: [LCD-skjerm] LCD-panel 7,5 cm (3,0
 • Page 175 and 176: Informasjon om kompatibilitet av bi
 • Page 177 and 178: Feilsøking Hvis du får problemer
 • Page 179 and 180: Lukkeren utløses ikke. • Du bruk
 • Page 181 and 182: Motivet har røde øyne. • Aktive
 • Page 183 and 184: Datamaskiner Du vet ikke om operati
 • Page 185 and 186: Kan ikke skrive ut bilder med dato.
 • Page 187 and 188: Advarsler Hvis følgende meldinger
 • Page 189 and 190: Feil i bildedatabasefil. Starter om
 • Page 191 and 192: kameraet i korte perioder, vil batt
 • Page 193 and 194: AVCHD-format AVCHD-formatet er et h
 • Page 195 and 196: satellittene blir for øvrig kontro
 • Page 197 and 198: Indeks Indeks Tallstørrelser 3D...
 • Page 199: Live View .........................