Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sette på et objektiv 1

Sette på et objektiv 1 Ta dekselet av kameraet og emballasjedekselet av baksiden av objektivet. • Når du bytter objektiv, må du bytte det raskt på støvfrie steder for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Deksel Emballasjedeksel 2 Sett på objektivet ved å plassere de oransje indeksmerkene på objektivet og kameraet rett overfor hverandre. Oransje indeksmerker 3 Drei objektivet med klokken til det klikker på plass i låst stilling. • Forsikre deg om at du setter på objektivet rett. Merknader • Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. • Ikke bruk makt når du setter på objektivet. • Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet. • Når du bruker et objektiv som har stativfot, setter du objektivet på stativet ved hjelp av denne foten for å balansere objektivets vekt. 24

Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. Utløserknapp for objektivet 2 Sett emballasjedekselet tilbake på objektivet og dekselet tilbake på kameraet. • Tørk støv av dekslene før du setter dem på. • Et bakre objektivdeksel følger ikke med objektivsettet DT 18–55 mm F3,5-5,6 SAM. Du kan kjøpe det bakre objektivdekslet ALC-R55 for oppbevaring av objektivet når det ikke er festet på kameraet. Klargjøre kameraet Informasjon om utskifting av objektivet Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie steder når du tar av/setter på et objektiv. Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i (side 34). Oppsettmenyen 25