Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Klargjøre kameraet

Klargjøre kameraet Stille inn datoen Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstiling av dato/tid vises. 1 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Skjermbildet hvor du stiller inn dato og tid vises. • For å slå av kameraet, still bryteren til OFF. 2 Kontroller at [Enter] er valgt på LCD-skjermen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 3 Velg ditt område med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 4 Velg hvert enkelt element med b/B og still inn den numeriske verdien med v/V. [Sommertid:]: Slår av eller på innstilling for sommertid. [Datoformat:]: Velger hvilket datoformat som skal vises. • Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM. 26

5 Gjenta trinn 4 for å stille inn andre elementer, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 6 Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Avbryte dato-/tidsinnstillingen Trykk på MENU-knappen. Stille inn dato/tid igjen Når du slår på kameraet første gang, vil innstillingsskjermbildet for dato/tid vises automatisk. Neste gang stiller du inn dato og tid fra menyen. MENU-knapp t 1 t [Dato/tid-innst.] Klargjøre kameraet Stille inn området igjen Du kan stille inn det området hvor du bruker kameraet. Da kan du angi det lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet. MENU-knapp t 1 t [Områdeinnstilling] Holde innstillingen for dato og tid oppdatert Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer datoen og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av eller om batteriet er installert eller ikke. Hvis du vil vite mer, se side 190. Justere fokus for søkeren (diopter-justering) Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege justeringshjulet for diopteret til displayet vises tydelig i søkeren. • Hvis du retter kameraet mot en lyskilde, kan du enkelt justere diopteret. Merknad • Dioptisk justeringsenhet (selges separat) kan ikke brukes med dette kameraet. 27