Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke medfølgende

Bruke medfølgende tilbehør Denne delen beskriver hvordan du bruker skulderreimen og okularputen. Det andre tilbehøret er beskrevet på følgende sider. • Oppladbar batteripakke (side 16) • Batterilader (side 16) • Strømkabel (ikke inkludert i USA og Canada) (side 16) • USB-kabel (side 163) • CD-ROM (side 159) Feste skulderreimen Fest begge endene av reimen til kameraet. 28

Ta av okularputen Når FDA-A1AM vinkelsøkeren (selges separat) skal festes på kameraet, må du fjerne okularputen. Skyv okularputen forsiktig av ved å skyve på begge sider av okularputen. • Sett fingrene under okularputen og skyv den forsiktig opp. Merknad • Lupen og Lupeokularet kan ikke brukes med dette kameraet. Klargjøre kameraet 29