Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Kontrollere antall

Kontrollere antall bilder som kan tas opp Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og setter strømbryteren på ON, vises det antallet bilder som kan tas (om du fortsetter å fotografere med de aktuelle innstillingene) på skjermen. Merknader • Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 130). • Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort. Antall bilder som kan tas opp på et minnekort Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene settes ved hjelp av Sony standardminnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt. Bilde: Størrelse: L 16M (SLT-A55/A55V)/L 14M (SLT-A33) Bilde: Bildeforhold: 3:2* "Memory Stick PRO Duo" SLT-A55/A55V (Enheter: Bilder) Kapasitet Størrelse 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 386 781 1587 3239 6406 Fin 270 548 1116 2279 4510 RAW og JPEG 74 154 319 657 1304 RAW 106 220 452 928 1840 30

SLT-A33 (Enheter: Bilder) Kapasitet Størrelse 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB Standard 433 875 1778 3626 7172 Fin 305 618 1258 2569 5083 RAW og JPEG 84 176 362 745 1478 RAW 122 251 514 1054 2089 * Når [Bilde: Bildeforhold] er stilt inn på [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over (bortsett fra når [RAW] er valgt). Antall bilder som kan tas med en batteripakke Følgende antall bilder kan tas når du bruker batteripakken (inkludert) med full kapasitet i kameraet. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene. Klargjøre kameraet Med blits SLT-A55 SLT-A55V SLT-A33 LCD-skjermmodus Ca. 390 bilder Ca. 380 bilder Ca. 340 bilder Søkermodus Ca. 350 bilder Ca. 330 bilder Ca. 270 bilder Uten blits SLT-A55 SLT-A55V SLT-A33 LCD-skjermmodus Ca. 450 bilder Ca. 430 bilder Ca. 380 bilder Søkermodus Ca. 380 bilder Ca. 370 bilder Ca. 290 bilder • Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under følgende forhold: – Ved lufttemperatur på 25 °C. – Ved bruk av batteri som er ladet i en time etter at CHARGE-lampen er slukket. – Ved bruk av Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat). – [Bilde: Kvalitet] er satt til [Fin]. – [Autofokus] er satt til [Automatisk AF]. – Ett opptak hvert 30 sekund. – Strømmen slås på og av én gang hver tiende gang. 31