Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Rengjøre bildesensoren

Rengjøre bildesensoren Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på bildesensoren, kan du rense den ved å følge trinnene nedenfor. Merknader • Rengjøringen må bare utføres når batterinivået er 50 % eller mindre. • Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet. Det anbefales å bruke en vekselstrømadapter av typen AC-PW20 (selges separat). • Rengjøringen bør foregå raskt. • Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper inne i kamerahuset. Rengjøre bildesensoren automatisk ved hjelp av kameraets rengjøringsmodus 1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 20). 2 Trykk på MENU-knappen, og velg så 2 med b/B på kontrollknappen. MENU-knapp 3 Velg [Rensemodus] med v/V, og trykk deretter midt på kontrollknappen. 4 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Bildesensoren vibrerer en liten stund og fjerner støv fra sensoren. 34

5 Slå av kameraet. Rengjøre bildesensoren ved hjelp av en blåser Hvis det er behov for ytterligere rens etter bruk av rengjøringsmodus, kan du rengjøre bildesensoren ved å følge trinnene nedenfor. 1 Utfør rengjøringsoperasjonen som beskrevet i trinn 1 til 4 i "Rengjøre bildesensoren automatisk ved hjelp av kameraets rengjøringsmodus". 2 Ta av objektivet (side 25). 3 Skyv V-merket på speilets låsehendel med en finger, slik at speilet løftes. • Pass på så du ikke berører speilets overflate. Klargjøre kameraet Speilets låsehendel 4 Bruk blåsebelgen til å rengjøre bildesensoren og området rundt den. • Ikke berør bildesensoren med spissen av blåseren, og ikke før spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfestet. • Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen. Fullfør rengjøringen raskt. • Rengjør også baksiden av speilet med blåseren. 35