Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

5 Når rengjøringen er

5 Når rengjøringen er ferdig, senker du speilet med en finger, til du hører et klikk. • Skyv speilrammen ned igjen med fingeren. Pass på så du ikke berører speilets overflate. • Skyv speilet ned til det låses ordentlig på plass. 6 Sett på objektivet og slå av kameraet. • Forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter på objektivet. Merknader • Etter rengjøringen bør du forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter på objektivet. Hvis ikke kan linsen ripes opp, eller du kan få andre problemer. Autofokus vil heller ikke fungere under opptak hvis speilet ikke er i fastlåst posisjon. • Du kan ikke ta bilder når speilet er hevet. 36

Før du tar kameraet i bruk Skjermindikatorer Veksle mellom skjermmodusene LCD-skjerm og elektronisk søker Når du ser i søkeren, aktiveres søkermodus, og når du tar ansiktet bort fra søkeren, settes skjermmodus tilbake til LCD-skjerm. Du kan også veksle skjermmodus ved hjelp av FINDER/LCD-knappen. LCD-skjerm FINDER/LCD-knapp Søker Fokusere raskt på et motiv ved hjelp av søkeren Når du ser gjennom søkeren, vil motivet i AF-området automatisk komme i fokus (Eye-Start AF). Før du tar kameraet i bruk MENU-knapp t 1 t [Eye-Start AF] t [På] Når vinkelsøkeren FDA-A1AM (selges separat) settes på kameraet, anbefaler vi innstilling [Eye-Start AF] til [Av], fordi okularsensorene under søkeren kan bli aktivert. 37