Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Bytte skjermbilde med

Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, skifter visningen av opptaksinformasjon som følger. Skjermstatusen i søkeren endres som følger ("Opptaksinformasjon på" (For Live View) hoppes over). Skjermbildet i søkeren kan velges uavhengig av skjermbildet på LCD-skjermen. Grafisk visning Opptaksinformasjon på (For Live View) Opptaksinformasjon av Digitalt vaterpass på Digitalt vaterpass Digitalt vaterpass i dette kameraet Det digitale vaterpasset angir om kameraet er vannrett både horisontalt og i retning forgrunn-bakgrunn. Når kameraet er vannrett i begge retninger, endres indikatoren til grønt. Horisontal retning Retning forgrunn-bakgrunn Merknader • Feilmarginen til det digitale vaterpasset blir større hvis du vipper kameraet for langt fremover eller bakover. • En helning på ±1° kan angis selv om kameraet nesten er vannrett. 38

Visning av opptaksinformasjon (For søker) Du kan koble om visningen av "Opptaksinformasjon på" på LCD-skjermen til en skjerm som passer til opptak når du ser i søkeren. Skjermen i søkeren er beregnet på Live View. MENU-knapp t 2 t [Vise opptaksdata] t [For søker] Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres skjermen som følger. Grafisk visning Visning av opptaksinformasjon (For søker) Opptaksinformasjon av Digitalt vaterpass på Før du tar kameraet i bruk 39