Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Visning av

Visning av opptaksinformasjon (Grafisk visning/ Opptaksinformasjon (For Live View)) Den grafiske visningen gir en grafisk fremstilling av lukkerhastigheten og blenderverdien, og illustrerer tydelig hvordan eksponeringen fungerer. Grafisk visning Visning av opptaksinformasjon (For Live View) A Ikon S M P A Indikasjon Eksponeringsmodus (57– 78) • (SLT-A55/A55V)/ (SLT-A33) Minnekort (18) 100 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (30) Bildestørrelse for stillbilder (139)/ Bildeforhold for stillbilder (141)/ Bildestørrelse for panoramabilder (140) Ikon Indikasjon Stillbildekvalitet (141) Bildestørrelse for film (140) 100% Gjenværende batteritid (20) Overopphetingsvarsel (188) Databasefilen er full (188)/feil i databasefilen (188) Indikator for kamerarystelser (55) Ikke lydopptak av film (80) 40

Ikon Indikasjon Status for GPStriangulering (136) (kun SLT-A55V) Ikon Indikasjon Fokusmodus (86) AF-område (87) Ansiktsregistrering (91) B Ikon C Ikon REC 0:12 D Indikasjon Punktmålingsområde (103) AF-område (87) Indikator for lukkerhastighet (73) Indikator for blenderåpning (70) Indikasjon Opptakstid for filmen (m:s) z Fokus (84) 1/250 Lukkerhastighet (73) F3.5 Blender (70) EV-skala (76, 117) AE-lås (98) SteadyShot -skala (55) E Ikon AWB 7500K G9 Smilutløser (92) Følsomhetsindikator for smilregistrering (92) Indikasjon ISO-følsomhet (104) Måling (103) Blitskompensasjon (101) Hvitbalanse (Auto, Forhåndsinnstilt, Tilpasset, Fargetemperatur, Fargefilter) (110) Dynamisk områdeoptimalisering (105)/Auto HDR (106) Kreative innstillinger (108) Før du tar kameraet i bruk Ikon Indikasjon Bruksmodus (114) Blitsmodus (94)/ Rødøyereduksjon (96) 41