Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Visning av

Visning av opptaksinformasjon (For søker) Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. I AUTO, AUTO+ eller scenevalgmodus I kontinuerlig fremtrekk med AEprioritet/P/A/S/M-modus A Ikon S M P A Indikasjon Eksponeringsmodus (57– 78) • (SLT-A55/A55V)/ (SLT-A33) Ikon Indikasjon Ikke lydopptak av film (80) Status for GPStriangulering (136) (kun SLT-A55V) Minnekort (18) 100 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (30) Bildestørrelse for stillbilder (139)/ bildeforhold for stillbilder (141) Stillbildekvalitet (141) B Ikon Indikasjon Blitsmodus (94)/ Rødøyereduksjon (96) Bruksmodus (114) 42 Bildestørrelse for film (140) 100% Gjenværende batteritid (20) Fokusmodus (86) Ansiktsregistrering (91)

Ikon Indikasjon Smilutløser (92) AF-område (87) AWB 7500K G9 ISO-følsomhet (104) Hvitbalanse (Auto, Forhåndsinnstilt, Tilpasset, Fargetemperatur, Fargefilter) (110) Dynamisk områdeoptimalisering (105)/Auto HDR (106) Kreative innstillinger (108) Målemodus (103) Eksponeringskompensasjon (99)/Målt manuell (76) Blitskompensasjon (101) EV-skala (76, 117) Før du tar kameraet i bruk C Ikon Indikasjon 1/125 Lukkerhastighet (73) F2.8 Blender (70) +1.0 Eksponering (99) AE-lås (98) SteadyShot (55) 43