Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Velge en

Velge en funksjon/innstilling Du kan velge en funksjon for fotografering eller avspilling med en av knappene, for eksempel Fn (funksjonsknappen) eller MENU-knappen. Når du starter en operasjon, vises en veiledningsliste over kontrollknappfunksjoner nederst på skjermen. : Trykk på v/V/b/B på kontrollknappen for å flytte markøren. z: Trykk midt på hjulet for å utføre valget. I denne Bruksanvisning beskrives valg av funksjoner med kontrollknappen og Fn-knappen fra listen som vises på skjermen, på følgende måte (vi beskriver prosessen med standardikonene): Eksempel: Fn-knapp t AWB (Hvitbalanse) t Velg ønsket innstilling Veiledningsliste Bruksveiledningen viser også andre operasjoner enn bruk av kontrollknappen. Følgende ikoner indikeres: MENU-knapp Tilbake med MENU-knapp (Sletteknapp) (Zoom inn-knapp) (Zoom ut-knapp) (Avspillingsknapp) Kontrollhjul Hjelp Hjelpen viser informasjon om en funksjon som er valgt med Fn-knappen, MENU-knappen osv. Du kan også slå den av (side 149). 44

Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) Denne knappen brukes til oppsett eller utførelse av funksjoner som brukes ofte ved fotografering. 1 Trykk på Fn-knappen. 2 Velg det ønskede elementet med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter midt på z for å utføre operasjonen. Oppsettskjermbildet vises. 3 Følg veiledningen, og velg og aktiver funksjonen du ønsker. • Du finner nærmere informasjon om hvordan du stiller inn hvert element på den tilhørende siden. Før du tar kameraet i bruk Veiledning Oppsett av kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon Drei kontrollhjulet uten å trykke på midtpunktet z i trinn 2. Du kan stille inn kameraet direkte fra skjermbildet med opptaksinformasjon. 45