Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Funksjoner som velges

Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) Scenevalg (61) Panoramafotografering (64) Bruksmodus (114) Blitsmodus (94) Autofokus (86) AF-område (87) Ansiktsregistrering (91) Smilutløser (92) ISO (104) Velger en modus fra de forhåndsvalgte innstillingene i Scenevalg som er passer til opptaksforholdene. Veksler mellom fotografering av panoramabilder og 3Dpanoramabilder. Stiller inn opptaksmodus på enkeltfremtrekk, kontinuerlig fremtrekk, selvutløser, nivåtrinnfotografering osv. Stiller inn blitsmodus på Autoblits, Fyllblits, Blits av osv. Velger fokuseringsmetode ut fra motivets bevegelse. Velger fokusområdet. Fanger inn en persons ansikt automatisk, med best mulig fokus og eksponering. Kameraet tar bildet automatisk når et smil registreres. Stiller inn lysfølsomheten. Jo høyere tallet er, jo høyere er lukkerhastigheten. Målemodus (103) Velger metoden for måling av lysstyrke. Blitskompenser. (101) Justerer blitsintensiteten. I plussretningen (+) økes motivets lysstyrke, og i minusretningen (-) økes mørkheten. Hvitbalanse (110) Justerer fargetonen i bildene. DRO/Auto HDR (105) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast. Kreative innst. (108) Velger den bildebehandlingen du ønsker. 46

Funksjonene som velges med MENU-knappen Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner. Trykk på MENU-knappen, velg siden du ønsker med b/B på kontrollknappen, og velg deretter ønsket element med v/V. Opptaksmeny Bilde: Størrelse (139) Velger størrelsen for stillbilder. Bilde: Bildeforhold Stiller inn bildeforholdet for stillbilder. (141) Bilde: Kvalitet (141) Stiller inn bildekvaliteten for stillbilder. Film: Filformat (80) Velger filmfilformatet. Film: Størrelse (140) Velger størrelsen på rammen for innspilt film. Film: Lydopptak (80) Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak. SteadyShot (55) Stiller inn SteadyShot. Før du tar kameraet i bruk 47