Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Panorama: Størrelse

Panorama: Størrelse (140) Panorama: Retning (66) 3D-pan.: Bildestørr. (140) 3D-pan.: Retning (66) Blitskontroll (102) AF-lys (96) Fargerom (109) Velger størrelsen for panoramabilder. Stiller inn opptaksretningen for panoramabilder. Velger størrelsen for 3D-bilder. Stiller inn opptaksretningen for 3D-bilder. Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten. Stiller inn AF-lys som sprer lys i en mørk scene slik at det blir enklere å fokusere. Endrer intervallet for reproduserbare farger. Støyred.lang (147) Høy ISO Støyred. (147) Stiller inn støyreduksjon for opptak der lukkertiden vil være på 1 sekund eller mer. Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy følsomhet. 48

Tilpasningsmeny Eye-Start AF (37) FINDER/LCD-innstill. (152) AEL-knapp (148) Holdfokusknapp (148) Stiller inn om autofokus skal brukes når du ser i søkeren. Stiller inn metoden for veksling mellom søker og LCD-skjerm. Stiller inn bruken av AE LOCK-knappen for å låse eksponeringen under opptak. Stiller inn funksjonen til holdfokusknappen på objektivet. Fokusforstørrer (148) Stiller inn om -knappen (Slett) skal tildeles funksjoner som brukes med fokusforstørreren. Rødøyereduksj. (96) Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits. Utløser uten objektiv (149) Stiller inn om lukkeren kan åpnes uten objektiv på kameraet. Før du tar kameraet i bruk Rutenettlinje (152) Histogram (100) Vise opptaksdata (39) Stiller inn rutenettvisning for å gjøre det mulig å rette inn kameraet etter en kontur. Stiller inn om histogramvisningen skal inkluderes ved veksling av skjermvisning. Velger status for visning av opptaksinformasjon på LCD-skjermen, enten [For Live View] eller [For søker]. Autovisning (152) Viser det bildet som er tatt. Stiller inn autovisning. Kontin. fremtr. Auto+ Stiller inn om kontinuerlig fremtrekk skal brukes i (60) AUTO+-modus. Auto+ bildeekstr. Stiller inn om alle bilder skal lagres som er tatt med (60) kontinuerlig fremtrekk i AUTO+-modus. 49