Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Avspillingsmeny Slett

Avspillingsmeny Slett (130) Velg stillbilde/film (120) Lysbildevisning (123) Bildeindeks (123) 3D-visning (133) Sletter bilder. Veksler mellom skjermbildet for stillbildeavspilling og skjermbildet for filmavspilling. Viser en lysbildevisning. Viser bildelisten. Spiller av 3D-bilder ved hjelp av en 3D-kompatibel TV som er koblet til kameraet. Beskytt (129) Beskytter eller opphever beskyttelsen av et bilde. Spesif. Utskrift (170) Merker eller opphever merking av bildene for DPOF. Voluminnstillinger (120) Velg mappe (119) Velg dato (121) Avspill.visning (119) Stiller inn volumet for filmavspilling. Endrer avspillingsmappe for bildene. Viser bilder fra en annen dato. Stiller inn avspilling av et portrettbilde. 50

Meny for minnekortverktøy Formater (144) Filnummer (143) Mappenavn (143) Velg opptaksmappe (144) Ny mappe (144) Gjenopprett bilde-DB (145) Vise ledig kortplass (145) Klokkeinnstillingsmeny Formaterer minnekortet. Brukes til å velge hvordan stillbilder og filmer skal tildeles filnumre. Stiller inn mappeformat for stillbilder. Endrer mappe som er valgt for lagring av stillbilder. Oppretter en ny mappe for lagring av stillbilder og film. Gjenoppretter bildedatabasefilen for filmer og muliggjør opptak og avspilling. Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder som kan lagres på minnekortet. Før du tar kameraet i bruk Dato/tid-innst. (26) Områdeinnstilling (27) Stiller inn dato og klokkeslett, samt sommertid. Stiller inn bruksstedet. 51