Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Oppsettmeny

Oppsettmeny LCD-lysstyrke (151) Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen. Søker-lysstyrke (151) Stiller inn lysstyrken til søkeren. GPS-innstillinger Stiller inn GPS-funksjoner. (136) (kun SLT-A55V) Strømsparer (149) Stiller inn intervallet før strømsparemodus kobles inn. KTRL for HDMI (134) Styrer kameraet fra en TV som støtter "BRAVIA" Sync. Språk (150) Velger språk. Hjelp-skjermbilde (149) Stiller inn skjermbildet til hjelpen for å vise forklaringer på funksjoner som er i bruk. Laste opp innstilling. (145)* USB-tilkobling (163) Lydsignaler (149) Rensemodus (34) Versjon (153) Demomodus (150) Tilbakest.std. (154) Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et Eye-Fi-kort. Stiller inn USB-tilkoblingsmetoden. Stiller inn om det skal brukes varsellyd når fokus er oppnådd eller selvutløseren er i funksjon. Starter rensemodus for å rense bildesensoren. Viser kameraets programvareversjon. Stiller inn demonstrasjon av filmavspilling på På eller Av. Gjenoppretter innstillingene til standardverdiene. * Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. 52

Ta bilder Justere vinkelen på LCD-skjermen Du kan justere vinkelen på LCDskjermen for å tilpasse den til ulike opptakssituasjoner. Du kan fotografere fra ulike posisjoner. Lav posisjon Høy posisjon Sett LCD-skjermen i en vinkel hvor det er lett å se. • LCD-skjermen kan snus 180 grader. • LCD-skjermen kan roteres 270 grader til venstre fra posisjonen hvor LCDskjermen vender fremover, se illustrasjon. • Når LCD-skjermen ikke er i bruk, anbefales det at du lukker den med skjermsiden vendt mot kameraet. Ta bilder 53