Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

5 Trykk lukkerknappen

5 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Når fokus er bekreftet, tennes z eller (fokusindikator) (side 84). • Ved å vente til (SteadyShotskalaindikatoren) er lav, blir SteadyShot-funksjonen mer effektiv. Fokusindikator (SteadyShot-skalaindikator) 6 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Merknad • Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil mange funksjoner ikke være tilgjengelige, for eksempel, eksponeringskompensasjon og ISOinnstilling. Hvis du vil justere ulike innstillinger, må du stille inn modusvelgeren på P og deretter fotografere motivet ditt. 58

For fotografering med innstillinger som kameraet justerer automatisk Kameraet gjenkjenner og vurderer opptaksforholdene og setter passende innstillinger automatisk. Kameraet lagrer ett riktig justert bilde ved å kombinere eller skille bilder ved behov. 1 Still inn modusvelgeren på (Auto+). 2 Rett kameraet mot motivet. Når kameraet gjenkjenner og justerer opptaksforholdene, angis følgende informasjon: Merke for gjenkjent scenemodus, passende opptaksfunksjon, antall bilder som skal tas. Merke for gjenkjent scenemodus Ta bilder Opptaksfunksjon Antall bilder som skal tas 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Kameraet fotograferer med automatisk valgte innstillinger. Scene gjenkjent av kameraet (Nattscene) (Håndholdt kamera i (Landskap) halvlys) (Portrett i motlys) (Portrett) (Stativ, nattscene) (Motlys) (Makro) (Nattportrett) Opptaksfunksjon Kont.fremtrekk (114) Sakte synkron. (94) Auto HDR (106) Dagslyssynk. Langsom lukker 59