Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Stille inn kontinuerlig

Stille inn kontinuerlig opptak MENU-knapp t innstilling 2 t [Kontin. fremtr. Auto+] t Velg ønsket Velge lagringsmetoden som skal brukes for innspilte bilder I kontinuerlig opptak kan du velge en lagringsmetode der kameraet enten lagrer ett passende bilde blant alle som er tatt med kontinuerlig opptak, eller det kan lagre alle bildene. MENU-knapp t innstilling 2 t [Auto+ bildeekstr.] t Velg ønsket Merknader • Også når du stiller inn [Auto+ bildeekstr.] på [Av] med [Håndholdt kamera i halvlys] valgt fra gjenkjent scenemodus, blir det lagret ett sammensatt bilde. • Antall bilder som ikke er blitt lagret, hoppes over når bildene trekkes ut. 60

Fotografere med en passende innstilling for motivet Ved å velge en modus som passer til motivet eller forholdene, kan du ta bildet med en innstilling som er riktig for motivet. Når du dreier modusvelgeren, vises forklaringen på den valgte modusen og opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde). Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som følger scenen (Scenevalg) Denne modusen brukes til å z Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som følger scenen Ta bilder 1 Still inn modusvelgeren på (Scenevalg). 2 Trykk midt på kontrollknappen. 3 Velg ønsket modus med v/V, og trykk deretter midt på kontrollknappen. • For å endre scene må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen scene. 61