Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Ta panoramabilder

Ta panoramabilder (panoramafotografering) Denne modusen brukes til å z Fotografering av vidstrakt natur eller høye bygninger med dynamisk komposisjon. 1 Still inn modusvelgeren på (Panoramafotografering). 2 Trykk midt på kontrollknappen. 3 Velg [Panoramafotografer.] med v/V, og trykk deretter midt på kontrollknappen. • For å velge [3D-panorama] trykker du på Fn-knappen og velger den. 4 Rett kameraet mot kanten av motivet, og trykk så lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus. Denne delen kommer ikke med 5 Trykk lukkerknappen helt ned. 64

6 Panorer eller vipp kameraet til enden mens du følger instruksjonene på skjermen. Fremdriftsindikator Merknader • Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde. • Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn. Når du fotograferer, må du ikke vippe kameraet frem og tilbake eller til høyre og venstre mens du beveger kameraet rett fremover. • I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe eller ikke bli innspilt i det hele tatt. • I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik. • Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved hjelp av AE/AF-låsen, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt. • [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av: – Et motiv i bevegelse – Et motiv som er for nær kameraet – Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen – Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall – Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere enn omgivelsene • [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner: – Når du panorerer eller beveger kameraet for raskt eller for sakte. – Kameraet holdes ikke rolig nok. • Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke til opptaket er avsluttet. Ta bilder 65