Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Tips for

Tips for panoramafotografering Panorer eller vipp kameraet i en bue med konstant hastighet og i samme retning som indikatoren viser på skjermen. [Panoramafotografer.] er bedre egnet når motivet står stille enn når det er i bevegelse. Vertikal retning Horisontal retning Så liten radius som mulig • Under panoramafotografering anbefales det at du bruker et vidvinkelobjektiv. • Når du bruker et objektiv med lang brennvidde, bør du panorere eller vippe kameraet saktere enn når du bruker et vidvinkelobjektiv. • Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. • Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak. • Du kan velge bildestørrelse: MENU-knappen t 2 t [Panorama: Størrelse]. Lage 3D-bilder Still inn modusvelgeren på (Panoramafotografering), velg [3Dpanorama], og ta bildet. Bruker du den samme operasjonen som for panoramafotografering, vil kameraet ta flere bilder og sette dem sammen til et 3D-bilde. Du kan vise disse 3D-bildene på en 3D-kompatibel TV. Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 196. Stille inn retningen for panorering eller bevegelse Du kan stille inn den retningen du vil panorere eller vippe kameraet i. MENU-knappen t 2 t [Panorama: Retning] eller [3D-pan.: Retning] t Velg ønsket innstilling 66

Fotografere kontinuerlig med høy hastighet (Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet) Denne modusen passer til z Kontinuerlig fotografering av et motiv i hurtig bevegelse for å fange et bestemt øyeblikk. z Fotografering av et barns ansiktsutrykk som forandrer seg hele tiden fra det ene øyeblikk til det neste. 1 Still inn modusvelgeren på (SLT-A55/A55V) eller (SLT- A33) (Kont. prioritet AE). Ta bilder 2 Juster fokus og fotografer motivene. • Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt ned. • Kameraet tar bilder kontinuerlig med maksimalt 10 bilder per sekund (SLT- A55/A55V) eller maksimalt 7 bilder per sekund (SLT-A33). Fotograferingsteknikker • Når autofokus er stilt inn på [Kontinuerlig AF], blir fokus og eksponering justert kontinuerlig under fotograferingen. • Ved bruk av manuelt fokus, eller når autofokus er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], kan du justere ISO-følsomheten og blenderåpningen. Når [Enkeltbilde-AF] er valgt, er fokus låst til det første bildet. Merknader • Ansiktsregistreringsfunksjonen er slått av. • Når [Auto HDR] er valgt, gjennomføres DRO-prosessen midlertidig i henhold til DRO-innstillingen. • Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere avhengig av opptaksforholdene. 67