Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Fotografere et motiv

Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus) Med et Digitalkamera med utskiftbart objektiv kan du justere lukkerhastigheten (hvor lenge lukkeren er åpen) og blenderåpningen (området som er i fokus: feltdybde) slik at du kan få glede av en rekke ulike fotografiske uttrykk. Ved å justere lukkerhastigheten og blenderen vil du i tillegg til å lage fotografiske effekter med bevegelse og fokus, også bestemme lysstyrken for motivet ved å kontrollere eksponeringsmengden (mengden med lys som kommer inn i kameraet), som er den viktigste faktoren under fotografering. Endre lysstyrken i bildet ved bruk av eksponeringsmengde Eksponeringsmengde lav høy Når du bruker en raskere lukkerhastighet, vil blenderen i kameraet være åpnet en kortere stund. Dette betyr at kameraet har kortere tid til å ta inn lys, som igjen resulterer i mørkere bilder. For å ta et lysere bilde, kan du åpne blenderen (åpningen som lyset kommer inn igjennom) til en viss grad, for å justere mengden med lys som kameraet tar inn på en og samme gang. Lysstyrken som justeres av lukkerhastigheten og blenderen i et bilde kalles "eksponering". Dette avsnittet viser deg hvordan du skal justere eksponeringen for å oppnå en rekke forskjellige effekter ved bruk av bevegelse, fokus og lys. 68

Fotografere med programopptak Denne modusen brukes til å z fotografere med automatisk eksponering, mens de tilpassede innstillingene for ISO-følsomhet, kreative innstillinger, dynamisk områdeoptimalisering o.l. beholdes. 1 Skyv modusvelgeren til P. 2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker (side 83 til 118). • For å utløse blitsen, trykk på -knappen. Ta bilder 3 Juster fokus, og fotografer motivet. 69