Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Om opptak over et lengre

Om opptak over et lengre tidsrom • Når du fotograferer over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. Kommer temperaturen opp på et visst nivå, vises -merket på skjermen, og kameraet slås av automatisk. Hvis kameraet slås av, må du la det hvile i 10 minutter eller lenger, slik at temperaturen i kameraet synker til et sikkert nivå. • Temperaturen i kameraet stiger raskt når lufttemperaturen er høy. • Når kameratemperaturen stiger, kan bildekvaliteten bli dårligere. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet faller før du fortsetter å fotografere. • Overflaten på kameraet kan bli varm. Dette er ikke feil. Om å spille av film på andre enheter • Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til opptak i AVCHDformat. Film som er tatt opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende enheter. – Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet som ikke støtter High Profile – Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Det er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet, ikke kan spilles av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264. • Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter som er kompatible med AVCHDformatet. DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet. Om GPS-kompatible enheter (kun SLT-A55V) • Kontroller kameraets modellnavn for å finne ut om kameraet ditt støtter GPSfunksjonen. GPS-kompatibelt: SLT-A55V GPS-inkompatibelt: SLT-A55/A33 • Bruk GPS i henhold til bestemmelsene i de landene og regionene der du bruker det. • Hvis du ikke lagrer stedsinformasjonen, stiller du inn [GPS på/av] på [Av] (side 136). • I fly må du passe på å slå av kameraet etter at informasjon er gitt av kabinpersonalet. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne Bruksanvisning Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt under følgende forhold, bortsett fra slik det står beskrevet i denne Bruksanvisning: Med en vanlig lufttemperatur på 25 ºC, og med et batteri som er ladet i ca. en time etter at CHARGE-lampen er slukket. 6

Innhold Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Kort informasjon om bruk av kameraet ............................. 5 Kontrollere medfølgende tilbehør ................................... 11 Identifisere deler .............................................................. 12 Lade batteripakken .......................................................... 16 Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)................ 18 Sette på et objektiv .......................................................... 24 Klargjøre kameraet .......................................................... 26 Bruke medfølgende tilbehør ............................................ 28 Kontrollere antall bilder som kan tas opp ....................... 30 Rengjøring ....................................................................... 33 Skjermindikatorer ............................................................ 37 Veksle mellom skjermmodusene LCD-skjerm og elektronisk søker ............................................... 37 Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) ............................................................................ 38 Visning av opptaksinformasjon (Grafisk visning/ Opptaksinformasjon (For Live View)) ............. 40 Visning av opptaksinformasjon (For søker) ............... 42 Velge en funksjon/innstilling .......................................... 44 Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) ......... 45 Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) ............................................................................ 46 Funksjonene som velges med MENU-knappen ......... 47 Ta bilder Justere vinkelen på LCD-skjermen ................................. 53 Ta bilder uten kamerarystelser ........................................ 54 Riktig kroppsholdning ................................................ 54 Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 55 Bruke et stativ ............................................................ 56 Fotografere med automatisk innstilling ........................... 57 For fotografering med automatisk tilpassede innstillinger ....................................................... 57 For fotografering med innstillinger som kameraet justerer automatisk ............................................ 59 7

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med utskiftbart objek
 • Page 3 and 4: For kunder i Europa Kassering av ga
 • Page 5: Kort informasjon om bruk av kamerae
 • Page 9 and 10: Bruke lysstyrkekompensasjon for hel
 • Page 11 and 12: Klargjøre kameraet Kontrollere med
 • Page 13 and 14: Baksiden Klargjøre kameraet A Mikr
 • Page 15 and 16: Sidene/undersiden A REMOTE-kontakt
 • Page 17 and 18: Merknader • Ladetiden kommer ogs
 • Page 19 and 20: Tilgjengelige minnekort • Bare "M
 • Page 21 and 22: Effektiv bruk av batteripakken •
 • Page 23 and 24: Om "Memory Stick" som brukes med ka
 • Page 25 and 26: Ta av objektivet 1 Trykk utløserkn
 • Page 27 and 28: 5 Gjenta trinn 4 for å stille inn
 • Page 29 and 30: Ta av okularputen Når FDA-A1AM vin
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Enheter: Bilder) Kapasitet
 • Page 33 and 34: Rengjøring Rengjøre kameraet •
 • Page 35 and 36: 5 Slå av kameraet. Rengjøre bilde
 • Page 37 and 38: Før du tar kameraet i bruk Skjermi
 • Page 39 and 40: Visning av opptaksinformasjon (For
 • Page 41 and 42: Ikon Indikasjon Status for GPStrian
 • Page 43 and 44: Ikon Indikasjon Smilutløser (92) A
 • Page 45 and 46: Velge en funksjon med Fn (funksjons
 • Page 47 and 48: Funksjonene som velges med MENU-kna
 • Page 49 and 50: Tilpasningsmeny Eye-Start AF (37) F
 • Page 51 and 52: Meny for minnekortverktøy Formater
 • Page 53 and 54: Ta bilder Justere vinkelen på LCD-
 • Page 55 and 56: Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kr
 • Page 57 and 58:

  Fotografere med automatisk innstill

 • Page 59 and 60:

  For fotografering med innstillinger

 • Page 61 and 62:

  Fotografere med en passende innstil

 • Page 63 and 64:

  (Nattscene) (Håndholdt kamera i ha

 • Page 65 and 66:

  6 Panorer eller vipp kameraet til e

 • Page 67 and 68:

  Fotografere kontinuerlig med høy h

 • Page 69 and 70:

  Fotografere med programopptak Denne

 • Page 71 and 72:

  2 Velg blenderåpningen (F-tall) me

 • Page 73 and 74:

  Fotografere et motiv i bevegelse me

 • Page 75 and 76:

  Fotografere ved å justere eksponer

 • Page 77 and 78:

  Fotografere spor med langtidsekspon

 • Page 79 and 80:

  Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knapp

 • Page 81 and 82:

  MENU-knapp t 1 t [Film: Lydopptak]

 • Page 83 and 84:

  Bruke opptaksfunksjonen Velge fokus

 • Page 85 and 86:

  Måle nøyaktig avstand til motivet

 • Page 87 and 88:

  Velge fokusområdet (AF-område) Ve

 • Page 89 and 90:

  Kontrollere fokus ved å forstørre

 • Page 91 and 92:

  Registrere ansikter Bruke ansiktreg

 • Page 93 and 94:

  Fotograferingsteknikker • For å

 • Page 95 and 96:

  (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits)

 • Page 97 and 98:

  Fotografere med trådløs blits Med

 • Page 99 and 100:

  3 Trykk på AEL-knappen for å lås

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Merknader • Hvis avstanden mellom

 • Page 105 and 106:

  Kompensere for lysstyrke og kontras

 • Page 107 and 108:

  • Du kan ikke fotografere på nyt

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Fargemetning) og (Skar

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autohvitbalanse) (Dagslys) (Sk

 • Page 113 and 114:

  Merknad • Meldingen "Feil ved til

 • Page 115 and 116:

  Maksimalt antall kontinuerlige bild

 • Page 117 and 118:

  Merknader • Når modusvelgeren er

 • Page 119 and 120:

  Bruke visningsfunksjonen Vise bilde

 • Page 121 and 122:

  Velge dato til filmer som skal avsp

 • Page 123 and 124:

  Bytte til visning av bildeliste MEN

 • Page 125 and 126:

  Kontrollere informasjonen for bilde

 • Page 127 and 128:

  Histogramskjerm A Ikon Indikasjon M

 • Page 129 and 130:

  Beskytte bilder (Beskytt) Du kan be

 • Page 131 and 132:

  4 Trykk på MENU-knappen. 5 Velg [S

 • Page 133 and 134:

  • Ikke kobl enhetens utgangskonta

 • Page 135 and 136:

  Bruke kameraet i utlandet Når du s

 • Page 137 and 138:

  • Under take-off eller landing me

 • Page 139 and 140:

  Stille inn bildestørrelse og bilde

 • Page 141 and 142:

  Merknad • Det produseres et telef

 • Page 143 and 144:

  Stille inn metoden for å ta opp bi

 • Page 145 and 146:

  Gjenopprette bildedatabase Når det

 • Page 147 and 148:

  Endre innstillingen for støyreduks

 • Page 149 and 150:

  Endre andre innstillinger Slå lyde

 • Page 151 and 152:

  Stille inn LCD-skjerm/elektronisk s

 • Page 153 and 154:

  Bekrefte kameraversjonen Viser vers

 • Page 155 and 156:

  Elementer Tilbakestilt til Film: Fi

 • Page 157 and 158:

  Vise bilder på en datamaskin Bruke

 • Page 159 and 160:

  Bruke programvaren Installere progr

 • Page 161 and 162:

  For å bruke "Image Data Converter

 • Page 163 and 164:

  Koble kameraet til datamaskinen 1 S

 • Page 165 and 166:

  Merknad • Bruk "iMovie" som følg

 • Page 167 and 168:

  Typiske egenskaper ved de ulike dis

 • Page 169 and 170:

  Opprette en disk med standard bilde

 • Page 171 and 172:

  Datostemple bilder Du kan datostemp

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skjerm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Informasjon om kompatibilitet av bi

 • Page 177 and 178:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 179 and 180:

  Lukkeren utløses ikke. • Du bruk

 • Page 181 and 182:

  Motivet har røde øyne. • Aktive

 • Page 183 and 184:

  Datamaskiner Du vet ikke om operati

 • Page 185 and 186:

  Kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Page 187 and 188:

  Advarsler Hvis følgende meldinger

 • Page 189 and 190:

  Feil i bildedatabasefil. Starter om

 • Page 191 and 192:

  kameraet i korte perioder, vil batt

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er et h

 • Page 195 and 196:

  satellittene blir for øvrig kontro

 • Page 197 and 198:

  Indeks Indeks Tallstørrelser 3D...

 • Page 199 and 200:

  Live View .........................

 • Page 201 and 202:

  Lisensmerknader Programvaren "C Lib