Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Fotografere ved å styre

Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet (blenderprioritet) Denne modusen brukes til å z gjøre motivet skarpt, og alt foran og bak motivet uskarpt. Ved å gjøre blenderåpningen større, blir området som er i fokus mindre. (Feltet får mindre dybde). z fotografere dybden i naturbilder. Ved å gjøre blenderåpningen mindre, blir området som er i fokus større. (Feltet får mer dybde). 1 Skyv modusvelgeren til A. 70

2 Velg blenderåpningen (F-tall) med kontrollhjulet. • Lavere F-tall: Motivets forgrunn og bakgrunn gjøres uskarpt. Større F-tall: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus. • Du kan ikke se om et motiv er uskarpt på LCD-skjermen eller i søkeren. Kontroller bildet som er tatt, og juster blenderåpningen. 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi korrekt eksponering. • Hvis kameraet registrerer at blenderåpningen du har valgt vil gi feil eksponering, vil verdien for lukkerhastighet blinke. I slike tilfeller må du justere blenderåpningen på nytt. Blender (F-tall) Lukkerhastighet Ta bilder Fotograferingsteknikker • Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter. • Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv). • Ved hjelp av forhåndsvisningsknappen kan du kontrollere omtrent hvor uskarpt bildet blir før du tar det. Merknad • Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits, bør du kontrollere blitsavstanden (side 96). 71