Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Kontrollere uskarphet i

Kontrollere uskarphet i bakgrunnen (forhåndsvisningsknappen) LCD-skjermen og søkeren viser et bilde som er tatt med den største blenderåpningen. Endringen i blenderåpning påvirker motivets skarphet slik at det oppstår et misforhold mellom skarpheten i bildet før fotografering og skarpheten i det faktiske bildet. Forhåndsvisningsknapp Når du trykker på forhåndsvisningsknappen, kan du se bildet med den blenderåpningen som brukes ved den faktiske fotograferingen. Da får du sett omtrent hvor skarpt motivet fremstår, før du tar det egentlige bildet. • Trykk på forhåndsvisningsknappen etter at du har justert fokus. • Du kan justere blenderåpningen i forhåndsvisningsmodus. 72

Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter (lukkerprioritet) Denne modusen brukes til å z fotografere øyeblikksbilder av et motiv i bevegelse. Bruk en høyere lukkerhastighet for å ta skarpe bilder av motivets bevegelser. z spore bevegelsen for å gjengi dynamikk og flyt. Bruk en lavere lukkerhastighet for å fotografere sporene til motivet i bevegelse. Ta bilder 1 Skyv modusvelgeren til S. 73