Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

2 Velg lukkerhastigheten

2 Velg lukkerhastigheten med kontrollhjulet. Lukkerhastighet 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Blenderen justeres automatisk for å gi korrekt eksponering. • Hvis kameraet registrerer at lukkerhastigheten du har valgt vil gi feil eksponering, vil verdien for blenderåpningen blinke. I slike tilfeller må du justere lukkerhastigheten på nytt. Blender (F-tall) Fotograferingsteknikker • Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter. • Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs. Merknader • (indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus. • Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være. • Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) foretas etter at opptaket er gjort. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår. • Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil imidlertid ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte. 74

Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt (manuell eksponering) Denne modusen brukes til å z fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling, ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen. 1 Skyv modusvelgeren til M. Ta bilder 2 Drei på kontrollhjulet for å justere lukkerhastigheten, og mens du trykker -knappen ned, drei på kontrollhjulet for å justere blenderåpningen. -knapp Lukkerhastighet Blender (F-tall) 75