Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

3 Fotografer motivet

3 Fotografer motivet når eksponeringen er stilt inn. • Kontroller eksponeringsverdien på EVskalaen (målt manuelt*). Mot +: Motivet blir lysere. Mot –: Motivet blir mørkere. b B-pilen vises hvis innstilt eksponering er utenfor EV-skalaens område. Pilen begynner å blinke hvis forskjellen blir større. * Når kameraet er i M-modus, vil den vise en under- eller overkompenseringsverdi basert på korrekt eksponering ut fra indeksen på eksponeringskompensasjonsindikatoren. Standardverdi Merknader • Symbolet (indikator for kamerarystelse) vises ikke i manuell eksponeringsmodus. • Hvis modusvelgeren er stilt til M, er ISO-innstillingen [AUTO] stilt til [100]. I M- modus er ISO-innstillingen [AUTO] ikke tilgjengelig. Still inn ISO-følsomheten etter behov (side 104). • Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits, bør du kontrollere blitsavstanden (side 96). Manuell blender/lukkerjustering Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å endre eksponeringen du har stilt inn. Drei kontrollhjulet mens du trykker på AEL-knappen for å velge kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning. AEL-knapp 76

Fotografere spor med langtidseksponering (BULB) Denne modusen brukes til å z fotografere lysspor, slik som fyrverkeri. z fotografere lysspor etter stjerner. 1 Skyv modusvelgeren til M. 2 Drei kontrollhjulet mot venstre, inntil [BULB] vises. Ta bilder BULB 3 Mens du trykker på -knappen, drei kontrollhjulet for å justere blenderåpningen (F-tall). -knapp 77