Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

4 Trykk lukkerknappen

4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset. 5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer. Så lenge lukkerknappen er trykket ned, holdes lukkeren åpen. Fotograferingsteknikker • Bruk et stativ. • Still inn fokus på uendelig i modus for manuelt fokus når du fotograferer fyrverkeri o.l. Er uendelighetsposisjonen til objektivet ukjent, stiller du først inn fokus på fyrverkeri som tennes på i samme område, før du tar bilde av det. • Bruk den trådløse fjernkontrollen (selges separat) (side 118). Hvis du trykker på SHUTTER-knappen på den trådløse fjernkontrollen, utløses BULB-fotografering, og hvis du trykker på den igjen, stopper BULBfotograferingen. Du trenger ikke trykke på og holde nede SHUTTERknappen på den trådløse fjernkontrollen. • Hvis du bruker en fjernkontrol som er utstyrt med en lukkerlåsfunksjon (selges separat), kan du la lukkeren være åpen ved hjelp av fjernkontrollen. Merknader • Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 55). • Jo lenger eksponeringstiden er, desto mer fremtredende vil støyen på bildet være. • Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår. • Når smilutløser- eller Auto HDR-funksjonen er aktivert, kan du ikke sette lukkerhastigheten til [BULB]. • Hvis smilutløserfunksjonen eller Auto HDR-funksjonen brukes når lukkerhastigheten er stilt inn på [BULB], stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på 30 sekunder. • Det anbefales at du starter BULB-fotografering når temperaturen i kameraet har falt, så du unngår forringelse av bildekvaliteten. 78

Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak. • Filmopptak kan gjøres i en hvilken som helst eksponeringsmodus. • Lukkerhastighet og blenderåpning justeres automatisk. • Kameraet fortsetter å justere fokus når det er stilt inn på autofokus. MOVIE-knapp 2 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket. Fotograferingsteknikker Ta bilder • Følgende innstillinger som ble gjort under stillbildefotografering, brukes uten endringer. – Hvitbalanse – Kreative innstillinger – Eksponeringskompensasjon – AF-område – Målemodus • Eksponeringskompensasjon kan brukes under filmopptak. • Start opptak etter at du har justert fokus. • Når [AF-område] er stilt inn på [Lokal], kan du endre AF-område mens du gjør opptak. • Hvis du vil justere uskarpheten i bakgrunnen, må du stille inn modusvelgeren på "A" og stille inn kameraet på modusen manuelt fokus. Du kan justere blenderen ved å bruke kontrollhjulet før du tar bilder. Merknader • Visningsvinkelen for filmer er spissere enn for stillbilder. Etter at du har trykket på MOVIE-knappen, viser kameraet det faktiske området opptaket dekker (kun SLT- A33). • Ansiktsregistreringsfunksjonen kan ikke brukes. • Når [Vise opptaksdata] er stilt inn på [For søker], går LCD-skjermen over til å vise opptaksinformasjon i det øyeblikk filmopptaket starter. 79