Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

• Ikke gjør opptak av

• Ikke gjør opptak av en kraftig lyskilde, for eksempel solen. Det interne maskineriet i kameraet kan bli skadet. • Når du importerer AVCHD-filmer til en datamaskin, må du bruke "PMB" (side 163). • Når du gjør opptak over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke, og bildekvaliteten kan bli forringet. • Når -merket vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet og vent til kameratemperaturen faller. Hvis du fortsetter å gjøre opptak, vil kameraet bli slått av automatisk. • I skarpt lys vil kanskje ikke bildebevegelsen bli jevn (høy lukkerhastighet) hvis du bruker autofokus. I så fall anbefales det å bruke manuelt fokus. • Når du tar opp en film, kan ikke blenderåpningen justeres. Endre filmfilformatet MENU-knappen t format 1 t [Film: Filformat] t Velg ønsket AVCHD Dette filformatet er egnet for visning av jevne videobilder på en HD-TV. Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i AVCHDformat, med ca. 60 felt/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felt/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i linjesprangmodus, med Dolby Digital-lyd og AVCHDformat. • For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60ikompatibel eller en 1080 50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet. 1080 60i-kompatibel enhet: 60i 1080 50i-kompatibel enhet: 50i MP4 Dette filformaet er velegnet til WEB-opplasting, e- postvedlegg og avspilling på datamaskiner. Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4- format, med ca. 30 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format. Lydopptak Når du tar opp film, kan støy fra kameraet eller objektivet bli registrert. Du kan redusere støy fra kameraet ved å bruke stativ og endre innstillingen for SteadyShot-funksjonen til av. Du kan også ta opp film uten lyd. 80

MENU-knapp t 1 t [Film: Lydopptak] t [Av] Endre størrelsen MENU-knapp t 1 t [Film: Størrelse] t Velg ønsket størrelse Hvis du vil vite mer, se side 140. Tilgjengelig opptakstid for en film Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er formatert med dette kameraet. "Memory Stick PRO Duo" SLT-A55/A55V SLT-A33 (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet Fil - format/ 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB størrelse AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet Fil - format/ 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB størrelse AVCHD 1920 × 1080 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20 MP4 1440 × 1080 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00 MP4 VGA 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00 Ta bilder Merknader • Verdiene som vises, er ikke den kontinuerlige opptakstiden. • Opptakstiden kan variere avhengig av opptaksforhold og minnekort som er brukt. • Når vises, skal du avbryte filmopptaket. Temperaturen i kameraet har økt til et uakseptabelt nivå. • Nærmere informasjon om filmavspilling, se side 120. 81