Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Om kontinuerlig

Om kontinuerlig filmopptak • Det er strømkrevende å ta opp høykvalitetsfilm eller å ta bilder med kontinuerlig fremtrekk ved hjelp av bildesensoren med APS-C-størrelse. Hvis du fortsetter å bruke kameraet kan derfor temperaturen inne i kameraet øke, særlig i bildesensoren. I slike tilfeller slås kameraet av automatisk, siden høyere temperaturer påvirker kvaliteten av bildene eller belaster mekaniske funksjoner i kameraet. • Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak når kameraet har vært slått av en stund, ser du nedenfor. (Nedenstående verdier angir den kontinuerlige tiden fra kameraet starter et opptak og til det slutter å ta opp.) Hvis du deaktiverer SteadyShot-funksjonen under filmopptak, øker filmopptakstiden. SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Lokal temperatur SteadyShot • Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak varierer med temperaturen eller med kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du ofte rekomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på, øker temperaturen inne i kamereaet, og den tilgjengelige opptakstiden er kortere enn de verdiene som angis i tabellen ovenfor. • Hvis kameraet stopper opptaket pga. temperaturen, bør du slå det av og la være å bruke det i flere minutter. Start opptaket etter at temperaturen inne i kameraet er blitt normal igjen. (Hvis kameraet ligger ubrukt i 5 til 10 minutter ved en romtemperatur på 30 °C, vil du kunne ta opp i ca. 3 til 4 minutter) • Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil opptakstiden være lenger. – Ikke utsett kameraet for direkte sollys. – Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer. – Bruk stativ, om mulig, og deaktiver SteadyShot-funksjonen. • Maksimumsstørrelsen på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er rundt 2 GB, vil opptaket bli stoppet automatisk når filformatet er MP4, og en ny filmfil vil bli opprettet automatisk når filformatet er AVCHD. • Maksimal kontinuerlig opptakstid er 29 minutter. [På] [Av] 20 °C Ca. 9 minutter Ca. 29 minutter 30 °C Ca. 6 minutter Ca. 13 minutter 40 °C Ca. 3 minutter Ca. 5 minutter 20 °C Ca. 11 minutter Ca. 29 minutter 30 °C Ca. 7 minutter Ca. 22 minutter 40 °C Ca. 4 minutter Ca. 9 minutter 82

Bruke opptaksfunksjonen Velge fokuseringsmetoden Det finnes to metoder for å justere fokuset: autofokus og manuelt fokus. Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av objektivet. Type objektiv Objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter Objektivet er ikke utstyrt med en fokusmodusbryter Bryteren som må brukes Objektiv (Fokusmodusbryteren på kameraet må alltid stilles inn på AF.) Kamera Veksle til autofokus Still inn fokusmodusbryteren på objektivet på AF. Still inn fokusmodusbryteren på kameraet på AF. Veksle til manuelt fokus Still inn fokusmodusbryteren på objektivet på MF. Still inn fokusmodusbryteren på kameraet på MF. Bruke autofokus 1 Still inn fokusmodusbryteren på kameraet på AF. Bruke opptaksfunksjonen 2 Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på AF. 83