Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

3 Trykk lukkerknappen

3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å kontrollere fokuset, og ta deretter bildet. • Når fokuset er bekreftet, vil fokusindikatoren endres til z eller (nedenfor). • AF-området der fokus er bekreftet, blir grønt. AF-område Fokusindikator Fotograferingsteknikker • For å velge området som brukes til å fokusere, skal du stille inn [AFområde] (side 87). Fokusindikator Fokusindikator z lyser lyser lyser z blinker Status Fokus låst. Klar til å fotografere. Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i bevegelse. Klar til å fotografere. Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren. Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst. Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 85) eller manuelt fokus (side 88). • Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg. • To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området. • Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en bygningsfasade. • Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri eller en vannoverflate. • Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig. 84

Måle nøyaktig avstand til motivet -merket øverst på kameraet viser plasseringen til bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen. * Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som "film". Merknad • Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom motivet og kameraet. Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) 1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen halvveis ned. Fokus og eksponering er låst. Bruke opptaksfunksjonen 2 Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet igjen. 3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 85