Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Velge den

Velge den fokuseringsmetoden som passer best til motivets bevegelse (Autofokus) Fn-knappen t (Autofokus) t Velg ønsket innstilling AF) AF) AF) (Enkeltbilde- (Automatisk (Kontinuerlig Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned. [Autofokus] veksler mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig AF, avhengig av motivets bevegelse. Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet fortsetter å fokusere hvis motiver er i bevegelse. Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes og holdes halvveis nede. • Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus. • Fokuslås kan ikke brukes. Fotograferingsteknikker • Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro. • Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse. Merknader • [Automatisk AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller en av følgende scenevalgmoduser: [Portrett], [Landskap], [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller [Håndholdt kamera i halvlys]. [Enkeltbilde-AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Makro] i Scenevalg. [Kontinuerlig AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i Scenevalg. • [Kontinuerlig AF] er valgt når smilutløserfunksjonen blir brukt. 86

Velge fokusområdet (AF-område) Velg AF-området som passer opptaksforholdene eller preferansene dine. AF-området der fokus er bekreftet, blir grønt, og de andre AF-områdene forsvinner. AF-område Fn-knapp t (AF-område) t Velg ønsket innstilling (Vidt AFområde) (Punkt) (Lokal) Kameraet bestemmer hvilke av de 15 AF-områdene som skal brukes til fokusering. Kameraet bruker kun de AF-områdene som befinner seg i det sentrale området. Velg området du vil aktivere fokus for blant 15 AF-områder ved hjelp av kontrollknappen. Trykk på AF-knappen for å vise innstillingsskjermbildet og velge det ønskede området. Merknader • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, blir Panoramafotografering, Scenevalg eller Smilutløser aktivert; [AF-område] fastsettes til [Vidt AF-område], og du kan ikke velge andre innstillinger. • AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause. Bruke opptaksfunksjonen 87