Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Justere fokuset manuelt

Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt. 1 Still inn fokusmodusbryteren på objektivet på MF. 2 Hvis objektivet ikke er utstyrt med en fokusmodusbryter, må du stille inn fokusmodusbryteren på kameraet på MF. 3 Drei på fokusringen på objektivet for å få skarpt fokus. Fokusring Merknader • Hvis det lar seg gjøre å fokusere på motivet i autofokusmodus, lyser indikatoren z opp når fokus er bekreftet. Når vidt AF-område brukes, benyttes senterområdet, og når lokalt AF-område brukes, benyttes det området som er valgt med kontrollknappen. • Når det brukes en telekonverter (selges separat) o.l., er det ikke sikkert fokusringen kan roteres jevnt. • Du får ikke riktig fokus i søkeren, dersom diopteret er feil justert i søkermodus (side 27). 88

Kontrollere fokus ved å forstørre bildet Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det. 1 MENU-knapp t 1 t [Fokusforstørrer] t [På] 2 Trykk på knappen for fokusforstørrer. Knapp for fokusforstørrer 3 Trykk på knappen for fokusforstørrer igjen for å forstørre bildet og velge den delen du vil forstørre med v/V/b/B på kontrollknappen. • Hver gang du trykker på knappen for fokusforstørrer, endres zoomeforstørrelsen slik: Full visning t Ca. × 7,5 t Ca. × 15 (SLT-A55/ A55V)/Full visning t Ca. × 7 t Ca. × 14 (SLT-A33) Bruke opptaksfunksjonen 4 Kontrollere og justere fokus. • Drei fokusringen for å justere fokuseringen i modus for manuelt fokus. • Hvis du trykker på AF-knappen i autofokus, avbrytes fokusforstørrelsen, og autofokus blir aktivert. • Funksjonen for fokusforstørrelse avbrytes hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned. 89