Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

5 Trykk lukkerknappen

5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. • Du kan ta bilder når et bilde blir forstørret, men disse bildene er i fullvisningsformat. • Fokusforstørreren vil utløses etter at bildet er tatt. 90

Registrere ansikter Bruke ansiktregistreringsfunksjonen Kameraet gjenkjenner ansikter, justerer fokus og eksponering, utfører bildebehandling og justerer blitsinnstillingene. Ansiktregistreringsfunksjonen er som standard satt til [På]. Ansiktregistreringsrammen Når kameraet gjenkjenner ansikter, vises hvite ansiktregistreringsrammer. Hvis kameraet bedømmer at autofokus er mulig, blir ansiktregistreringsrammene oransje. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir ansiktsregistreringsrammene grønne. • Hvis et ansikt ikke er plassert innenfor det tilgjengelige AF-området når du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir AF-området som brukes til fokusering, grønt. • Hvis kameraet gjenkjenner flere ansikter, velger det automatisk et fortrinnsansikt og enkeltansiktsrammen blir oransje. Ansiktregistreringsrammer (hvite) Ansiktregistreringsrammer (oransje) Bruke opptaksfunksjonen Deaktivere ansiktregistreringsfunksjonen Fn-knapp t (Ansiktsregistrering) t [Av] Fotograferingsteknikker • Komponer slik at ansiktregistreringsrammen legges over AF-området. Merknader • Når eksponeringsmodus er Panoramafotografering, Kontinuerlig fremtrekk med AEprioritet, eller filmopptak pågår, kan ikke ansiktsregistreringsfunksjonen brukes. 91