Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Blitsavstand Rekkevidden

Blitsavstand Rekkevidden for den innebygde blitsen avhenger av ISO-følsomheten og blenderåpningen. Se følgende tabell. Blender F2.8 F4.0 F5.6 ISOinnstilling 100 1–3,6 m 1–2,5 m 1–1,8 m 200 1–5,1 m 1–3,5 m 1–2,5 m 400 1,4–7,1 m 1–5 m 1–3,6 m 800 2–10 m 1,4–7,1 m 1–5,1 m AF-lys • AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt på (Kontinuerlig AF), eller motivet beveger seg i (Automatisk AF). ( eller - indikatoren lyser). • AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer. • Når det kobles til en ekstern blits (selges separat) som er utstyrt med AFlys, brukes AF-lyset til den eksterne blitsen. • AF-lyset virker ikke når [Smilutløser] er satt til [På]. Deaktivere AF-lyset MENU-knapp t 2 t [AF-lys] t [Av] Bruke rødøyereduksjon Rødøyereduksjon reduserer problemet med røde øyne ved å utløse en forhåndsblits (et svakt blitslys) noen ganger før fotografering med blits. MENU-knapp t 1 t [Rødøyereduksj.] t [På] 96

Fotografere med trådløs blits Med en blits som har funksjon for trådløs fotografering (selges separat), kan du bruke blitsen uten ledning, selv når blitsen ikke er festet til kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan du fotografere et motiv med en tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten mellom lys og skygge på motivet. For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se bruksanvisningen som fulgte med blitsen. 1 Fest den trådløse blitsen til tilbehørsskoen med autolås, og slå på både kameraet og blitsen. 2 Fn-knapp t (Blitsmodus) t (Trådløs) 3 Ta av den trådløse blitsen fra tilbehørsskoen med autolås, og dra opp den innebygde blitsen. • Hvis du vil teste blitsen, trykk på AEL-knappen. Merknader • Kameraet kan ikke styre lysandelen til den trådløse blitsen. • Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i unøyaktig blitseksponering. • Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i nærheten og vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal for den eksterne blitsen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den. Bruke opptaksfunksjonen Innstilling av AEL-knappen Når du bruker en trådløs blits, bør du stille inn [AEL-knapp] på [Hold AEL] i Tilpasningsmenyen (side 148). 97