Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Justere lysstyrken for

Justere lysstyrken for motivet (eksponering, blitskompensering, måling) Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås) Når du fotograferer mot solen eller ved et vindu, kan eksponeringen være upassende for motivet på grunn av den store lysforskjellen mellom motivet og bakgrunnen. I slike tilfeller kan du bruke lysmåleren der hvor motivet er lyst nok, og deretter låse eksponeringen før du tar bildet. For å redusere lysstyrken for motivet, pek kameraet forover mot et punkt som er lysere enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. For å gjøre motivet lysere, pek kameraet forover mot et punkt som er mørkere enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved bruk av (Punkt). Punktet hvor du låser eksponeringen. 1 Fn-knapp t (Målemodus) t (Punkt) 2 Juster fokuset på den delen hvor du vil låse eksponeringen. Eksponeringen låses når motivet er i fokus. 98

3 Trykk på AEL-knappen for å låse eksponeringen. (AE-låsesymbolet) vises. AEL-knapp 4 Men du trykker på AEL-knappen, fokuser på motivet og ta deretter bildet. • Hvis du vil fortsette å fotografere med den same eksponeringsverdien, trykk og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når knappen slippes opp. Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet (eksponeringskompensasjon) Med unntak av eksponeringsmodus M, vil eksponeringen automatisk velge (Automatisk eksponering). Basert på eksponeringen som innhentes av den automatiske eksponeringen, kan du utføre eksponeringskompensasjon ved å flytte eksponeringen enten i plussretningen (+) eller minusretningen (–), avhengig av hva du foretrekker. Du kan gjøre hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen (+). Hele bildet vil gjøres mørker hvis du flytter eksponeringen i minusretningen (–). Bruke opptaksfunksjonen Justere i minusretningen (–) Grunnleggende eksponering Justere i plussretningen (+) 99