Views
8 months ago

Sony SVE1712T1E - SVE1712T1E Documents de garantie Lituanien

Sony SVE1712T1E - SVE1712T1E Documents de garantie Lituanien

Hoiatus laseri kohta

Hoiatus laseri kohta (laserketta draiviga VAIO arvutid) Arvuti laserketta draiv on klassifitseeritud 1. KLASSI LASERTOOTENA ja see vastab lasertoodete ohutusstandardile IEC/EN 60825-1. Hoiatus: seadet peaks parandama ja hooldama ainult Sony volitatud tehnikud. Vale parandamine ja kasutamine võib tekitada ohuriske. Hoiatus: võite puutuda kokku ohtliku kiirgusega, kui juhite, reguleerite või teostate protseduuri viisil, mida pole selles juhendis nimetatud. Sisseehitatud laserketta draiv Hoiatus: avamisel nähtav ja nähtamatu 3B klassi laserkiirgus. Vältige otsest kokkupuudet kiirega. - Maksimumvõimsus: 390W ( 650 nm), 563W ( 780 nm), 39W ( 405 nm) - Kiire hajumine: 0,6 ( 650 nm), 0,45 ( 780 nm), 0,85 ( 405 nm) - Impulsi kestus: püsilaine Laseri hoiatus (VAIO arvutid, millel on juhtmevaba laserhiir VGP-WMS21 või BLUETOOTH ® -i laserhiir VGP-BMS21) VGP-WMS21 ja VGP-BMS21 on klassifitseeritud 1. KLASSI LASERTOOTENA ja vastavad lasertoodete ohutusstandardile IEC/EN 60825-1(2007). Hoiatus: seadet peaks parandama ja hooldama ainult Sony volitatud tehnikud. Vale parandamine ja kasutamine võib tekitada ohuriske. Hoiatus: võite puutuda kokku ohtliku kiirgusega, kui juhite, reguleerite või teostate protseduuri viisil, mida pole selles juhendis nimetatud. VGP-WMS21: leiate seadme põhjalt järgmise märgise. VGP-BMS21: leiate seadme põhjalt järgmise märgise. 8

Teave eeskirjade kohta Sony kinnitab käesolevaga, et see toode vastab järgmiste õigusnormide põhinõuetele ja asjakohastele sätetele sõltumata sellest, kas see sisaldab traadita ühenduse komplekti (juhtmevaba klaviatuur ja/või juhtmevaba hiir ja/või traadita ühenduse vastuvõtja) või mitte. Euroopa direktiiv 1999/5/EÜ. Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivi vastavusdeklaratsiooni koopia hankimiseks külastage järgmist URL-i aadressi: http://www.compliance.sony.de/ Toodet on kontrollitud ja see vastab piirangutele, mis on sätestatud EMC direktiiviga kuni 3 meetriste ühendusjuhtmete kasutamisele. EE Traadita ühenduse komplektiga mudelid Kasutamistingimused Norras pole selle raadiosidevahendi kasutamine lubatud geograafilises piirkonnas, mis jääb 20 km raadiusesse Svalbardi Ny-Ålesundi keskpunktist. Hoiatused kasutamise/kõrvaldamise kohta s Eemaldatava akukomplektiga mudelid Hoiatus Aku vale asendamise korral tekib plahvatusoht. Asendage ainult sarnase akuga või tootja soovitatud samaväärset tüüpi akuga. Kõrvaldage kasutatud akud tootja juhiste järgi. Väärkasutuse korral võib seadme akukomplekt põhjustada tulekahju- või keemilise põletuse ohu. Vältige selle purustamist, lahti võtmist, kuumutamist üle 60 °C (140 °F) ja põletamist. Kõrvaldage kasutatud akud kiiresti ja õigesti. Hoidke eemal lastest. Vältige akukomplekti klemmide lühiseid ja ärge laske neil puutuda kokku mingi vedelikuga, nt vee, kohvi või mahlaga. Ärge puutuge kahjustatud või lekkivaid liitium-ioonakusid. Mõnes piirkonnas võib liitium-ioonakude viskamine olme- või tootmisprügi hulka olla keelatud. Kasutage asjakohast avalikku prügikogumissüsteemi. s s Liitium-ioonakudega mudelid (kehtib ainult Saksamaal) Soovitused kõrvaldamise kohta. Visake poodide või kohalike ametiasutuste kogumiskastidesse ainult tühjad akud. Aku on tavaliselt tühi siis, kui seade lülitub välja, kui kuvatakse sõnum „Aku tühi” või kui pärast pikaajalist aku kasutamist ei tööta seade enam õigesti. Turvalisuse huvides katke aku poolused, nt teibiga. Mälu varuakuga mudelid Toode sisaldab sisemist mälu varuakut, mis reeglina ei vaja vahetamist kogu toote kasutusaja jooksul. Kui aku vajab vahetamist, võtke ühendust Sony volitatud teenindus-/tugikeskusega. 9