Views
8 months ago

Sony SVE1712T1E - SVE1712T1E Documents de garantie Suédois

Sony SVE1712T1E - SVE1712T1E Documents de garantie Suédois

s s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s s s Undvik skada på datorn och risk för att den antänds vid transport genom att först sätta på eventuella anslutningsskydd och fackhöljen på avsedda platser, och se till att batteriet sitter säkert i batterifickan om batteriet är löstagbart. Håll alltid batteriet installerat när datorn används. Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med någon vätska, till exempel vatten, kaffe eller juice. Platser som är direkt exponerade för solljus eller värmeelement bör undvikas. Intern överhettning kan orsaka brand eller skada på enheten. Blockera inte luftventilerna när datorn används. Blockering av ventilerna leder till att luftcirkulationen minskar, vilket kan orsaka intern överhettning och resultera i att datorn skadas, tekniska fel eller brandrisk. Observera följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation och se till att datorn fungerar som den ska. s Använd inte datorn på tygunderlag, till exempel mattor, kuddar eller filtar, nära gardiner eller på dammiga ytor som kan blockera ventilerna. Använd alltid datorn på en plan yta. s Använd inte datorn och/eller nätadaptern när de är täckta eller svepta i tyg. Se till att nätadaptern används i en säker miljö. s Innan du lägger datorn i en väska, se till att datorn är avstängd eller är i viloläge och att strömindikatorn är av. Apparaten är också utformad för IT-system med fas-till-fasspänning på 230 V, för kunder i Norge. Ljud- och bildstörningar kan inträffa om den här utrustningen placeras i närheten av annan utrustning som sänder ut elektromagnetisk strålning. Utstrålning från den här induktiva enheten kan störa radiomottagare i närheten (för modeller med NFC). Koaxialkabelskärmen ska kopplas till jord vid installation i byggnaden (för modeller med TV-tunerkort). När du reser till och inom USA bör du vara medveten om att USA:s transportdepartement (DOT) nyligen utfärdade nya bestämmelser som gäller för resenärer som reser med litiumbatterier och litiumjonbatterier. Mer ingående information finns här: http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. Rengör inte datorn med aerosolprodukter (tryckluft på flaska, sprayflaskor osv.) som innehåller brandfarlig gas. Om du gör detta kan insidan av datorn fyllas med gas. Om det sedan uppstår en gnista i motorerna, kopplingskontakter eller andra interna delar i datorn kan gasen antändas och orsaka en explosion eller brand. 6

Kontrollera och följ reglerna för användning av trådlösa funktioner. Om trådlösa funktioner är förbjudna på flygplan måste alla trådlösa anslutningar stängas av före ombordstigning. På modellen med batteri väljer du snabbknappen Inställningar och nätverksikonen och slår sedan på Flygplansläge. På modellen utan batteri väljer du Nätverk och Internet och sedan Nätverks- och delningscenter på Kontrollpanelen. Välj Ändra inställningar för nätverkskort till vänster och inaktivera sedan alla trådlösa nätverk. Stäng av datorn om du snabbt måste inaktivera den trådlösa funktionen. Radiovågor kan orsaka fel i flygplanets utrustning vilket kan leda till en allvarlig olycka. SE På modellen med batteri är indikatorn WIRELESS tänd när Flygplansläge är inaktiverat. Även om du inaktiverar alla trådlösa anslutningar när läget Flygplansläge är inaktiverat fortsätter indikatorn WIRELESS att vara tänd. På modellen utan batteri är indikatorn WIRELESS tänd när datorn är på när datorn kan sända trådlösa signaler. Även om du inaktiverar alla trådlösa anslutningar kan indikatorn WIRELESS fortsätta vara tänd. Du kan kontrollera om alla nätverksanslutningar har inaktiverats genom att öppna Kontrollpanelen, välja Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter och sedan välja Ändra inställningar för nätverkskort till vänster. Angående visning av 3D-bilder s Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som medföljde till 3D-skärmen när du tittar på 3D-bilder. s Vissa personer kan uppleva obehag (till exempel överansträngning av ögonen, trötthet eller illamående) när de ser på 3D-videobilder eller spelar stereoskopiska 3D-relaterade spel. Sony rekommenderar att alla tittare regelbundet tar en paus när de tittar på 3D-videobilder eller spelar stereoskopiska 3D-relaterade spel. Längden på pauserna och antalet pauser som krävs varierar från person till person. Du känner vad som passar dig bäst. Om du upplever obehag ska du sluta titta på 3D-videobilderna eller spela stereoskopiska 3D-relaterade spel tills obehaget upphör. Rådfråga din läkare vid behov. Se också bruksanvisningarna för andra enheter eller programvaror som används med datorn. Synen på unga barn (speciellt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Rådfråga din läkare (till exempel en barn- eller ögonläkare) innan du tillåter unga barn att titta på 3D-videobilder eller spela stereoskopiska 3D-relaterade spel. Vuxna bör övervaka unga barn och se till att de följer rekommendationerna ovan. 7